Det svenska energiföretaget Azelio har nått en olycklig vändpunkt i sin resa mot att revolutionera energilagring. I dag meddelade styrelsen att de har beslutat att ansöka om att försätta företaget i konkurs, vilket framgår av ett pressmeddelande. Detta kommer som en chock för många, då Azelio tidigare har väckt uppmärksamhet och förhoppningar om att deras innovativa teknik skulle kunna bidra till en mer hållbar framtid.

Azelio har specialiserat sig på energilagring med produktion av el och värme, och deras teknologi har lovordats för att göra förnybar energi styrbar och tillgänglig dygnet runt. Med sin skalbara, miljövänliga och kostnadseffektiva lösning har de försökt möjliggöra en omställning till ren energi för samhällen runt om i världen.

“Styrelsen och ledningen har under en längre tid arbetat hårt med målsättningen att etablera det strategiska partnerskapet som tidigare aviserats. Trots ett stort intresse för vår teknologi har vi inte lyckats säkra bolagets finansiering. Styrelsen kommer därför ansöka om att försätta Azelio i konkurs vid Göteborgs tingsrätt”, förklarade styrelseordförande Bo Dankis.

Under början på 2023 meddelade Azelio att man misslyckas med att nå leveransmålet för 2023 och att man var tvungna att anskaffa mer kapital. Nu har man alltså beslutat om att försätta bolaget i konkurs.

Azelio har över 35 000 investerare via Avanza och kursen är ner 65 % i år.