Axfood har nyligen förvärvat butikskedjan City Gross, vilket innebär att Axfood nu har full kontroll över verksamheten. Detta förvärv är ett strategiskt drag för att stärka City Gross konkurrenskraft och expandera inom stormarknadssegmentet. Köpeskillingen uppgår till 2 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. Aktien stiger under tisdagens handel.

Förvärvets

Axfood AB har slutit ett avtal med Bergendahl Food Holding om att förvärva 90,1 procent av aktierna i City Gross Sverige AB. Tidigare ägde Axfood 9,9 procent av aktierna, vilket innebär att de nu kontrollerar hela 100 procent av City Gross. Sedan 2021 har Axfood haft gemensam kontroll över City Gross genom sitt minoritetsägande och samarbetat inom områden som logistik, sortiment och inköp, egna märkesvaror, butikssäkerhet, ekonomi, HR och IT.

Strategisk utveckling

Klas Balkow, VD och koncernchef, uttrycker sin glädje över överenskommelsen och välkomnar sina medarbetare till Axfoodfamiljen. Balkow betonar att Axfood kommer att investera i att utveckla City Gross koncept och effektivisera driften. Målet är att stärka kedjans position och utmana de stora aktörerna inom stormarknadssegmentet.

City Gross nuvarande utmaningar och möjligheter

Trots en lång period av stabil lönsam utveckling har City Gross, liksom många andra aktörer på marknaden, upplevt en nedgång under den senaste perioden av hög inflation. Dessutom har verksamheten genomgått stora interna förändringar, såsom omläggning av sortimentet, ny IT-infrastruktur och logistik. Med den nya ägarens expertis och erfarenhet skapas nu förutsättningar för att vidareutveckla och stärka konceptet och implementera en effektiv drift genom hela kedjan.

Förväntningar och framtidsutsikter

Lars Ljungälv, koncernchef och VD för Bergendahl & Son AB, ser positivt på affären och menar att den skapar de bästa förutsättningarna för att stärka City Gross konkurrenskraft och position på marknaden. Axfood anses vara den rätta ägaren för att utveckla stormarknadskonceptet på lång sikt.

City Gross kommer att redovisas som ett eget segment i Axfoods finansiella rapportering, och förvärvet förväntas bidra positivt till Axfoods resultat per aktie senast 2026.

Förvärvet av City Gross är ett viktigt steg för Axfood i deras strävan att expandera inom stormarknadssegmentet. Genom att ta full kontroll kan livsmedelsjätten investera i och utveckla verksamheten för att möta framtida utmaningar och möjligheter, vilket i sin tur förväntas stärka deras marknadsposition och öka konkurrensen inom segmentet.