Axfood har under en lång tid fokuserat på solenergi och har som mål att ha minst 40 solcellsanläggningar i drift senast 2025. Vid slutet av förra året färdigställde Axfood Sveriges största takbaserade solcellsanläggning på sitt nya lager i Bålsta, samt en betydande solcellsanläggning på det nya frukt- och gröntlagret i Landskrona. Nu samarbetar de även med Alight för att bygga Sveriges största markbaserade solcellspark i Hallstavik.

–Samtidigt som vi har siktet inställt på att fortsätta att minska vår miljöpåverkan vill vi bidra till att öka mängden förnyelsebar el på marknaden. Därför har vi på kort tid presenterat tre större satsningar på solcellsanläggningar, säger Klas Balkow, Axfoods vd och koncernchef.

Solcellsparken i Hallstavik har fått tillstånd och kommer att täcka en yta på cirka 71 hektar, vilket motsvarar 101 fotbollsplaner, med cirka 92 000 solpaneler. Den totala kapaciteten förväntas generera cirka 63 GWh, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen för drygt 12 600 normalstora villor. Driftsstarten för solcellsparken planeras till våren 2024.

– Ökad tillgång till förnybar el på marknaden är avgörande för att uppnå en grön omställning och för Sveriges framsteg mot klimatmålen, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Axfood och leverantören Alight samarbetar genom ett så kallat PPA-avtal (Power Purchase Agreement), där Alight äger, bygger, installerar och sköter driften av anläggningen, samtidigt som Axfood åtar sig att köpa motsvarande mängd grön el som produceras under minst tolv år. Satsningen på solcellsparken i Hallstavik ersätter den tidigare planerade solcellsparken i Skåne, som har dragit ut på tillståndsprocessen. En fördel med Hallstaviksparken är att den byggs på lågt värderad jordbruksmark.

För att bevara och förbättra den biologiska mångfalden och livsmiljön för lokala arter har en plan utarbetats för området där solcellsparken ska byggas. Planen inkluderar åtgärder som plantering av ängsväxter samt skapande av sandbäddar för solitära bin och frizoner för djurliv.