Antalet börsnoteringar på global nivå under Q3 indikerar att den negativa trenden fortsätter. Det har skett 5 procent färre IPO:er hittills i år jämfört med samma period föregående år. Samtidigt har det totala transaktionsvärdet minskat med 32 procent i år jämfört med samma period föregående år.

I Norden och Sverige har ingen börsnotering ägt rum under Q3 2023. Trots detta finns det flera tecken på att en vändning i IPO-trenden kan vara på väg, inklusive bättre utveckling för nyligen noterade aktier, ökat förtroende på västvärldens aktiemarknader och stora, uppmärksammade noteringar i USA.

Varje kvartal utför rådgivnings- och revisionsföretaget EY en kartläggning av genomförda börsintroduktioner (IPO:er) på reglerade marknader och handelsplattformar. Enligt EY Global IPO Trends Q3 2023 har det genomförts 350 IPO:er med en total transaktionssumma på 38,4 miljarder USD världen över under tredje kvartalet 2023. Detta innebär en minskning med 6 procent i antal och 27 procent i transaktionsvärde jämfört med samma kvartal året innan.

IPO
Tabell från EY Global IPO Trends Q3 2023.

Det finns emellertid tecken som tyder på att trenden kan vara på väg att vända. Aktier som noterades under tredje kvartalet 2023 har haft en bättre efternoteringseffekt än tidigare kvartal, och generellt har sentimentet på västerländska marknader utvecklats positivt på senare tid. De många stora och välkända noteringarna i USA under Q3 ger också indikationer om att förutsättningarna för IPO kan vara på väg att förbättras.

– Den globala IPO-marknaden är fortsatt tydligt avvaktande, men uppmärksammade börsnoteringar i USA under kvartalet kan ge vind i seglen inför kommande sex månaders IPO-klimat. Det är dock tydligt att investerare premierar värdeaktier över framtida tillväxt och bolag med kopplingar till energi- eller digitaliseringstrender, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader för EY i Norden och Sverige.

Tillväxtmarknader och tech dominerar – inga noteringar i Norden under Q3

Tillväxtländernas framväxande och mognande kapitalmarknader har under en längre tid varit en framträdande trend i IPO-statistiken. Detta är särskilt uppenbart under 2023, då tillväxtmarknaderna hittills har stått för 77 procent av alla börsnoteringar och 75 procent av det totala transaktionsvärdet. Länder som Turkiet och Rumänien har sett en ökad aktivitet inom IPO-sektorn under det senaste kvartalet, medan länder som Indonesien, Malaysia och Indien fortsätter att uppvisa en stark IPO-aktivitet.

Inom branschsegmentet fortsätter tekniksektorn att dominera med flest noteringar. Hela 22 procent av världens IPO:er genomfördes av teknikföretag. Under det tredje kvartalet 2023 var den största noteringen sett till transaktionsvärde ett brittiskt elektronikföretag, vars notering på NASDAQ i september resulterade i en kapitalanskaffning på 5 228 miljoner USD. Industrisektorn står också för en betydande andel av IPO-aktiviteten och representerade 19 procent av alla börsnoteringar under Q3 2023.

Trots detta har europeiska börser ändå fått välkomna flera nya företag till sina listor. Sammantaget genomfördes 40 noteringar i Europa under Q3 2023. Länderna med mest aktivitet inom IPO-segmentet är Turkiet, med 16 noteringar, och Italien, med 11 noteringar. Den högsta transaktionsvärdet för en enskild europeisk notering var dock på Bukarestbörsen i Rumänien, där ett energiföretag noterades i juli. I kontrast till detta har Sverige och hela Norden inte haft någon IPO-aktivitet alls, och ingen börsnotering ägde rum under det tredje kvartalet 2023.

– Efter en längre tids avvaktande inställning till noteringar i Norden ser vi att många bolag nu förbereder och positionerar sig för noteringar under 2024 och 2025. Den kraftiga uppgången i räntor tillsammans med inflationsutsikter har emellertid påverkat många bolag, såväl direkt som indirekt-Troligen behöver vi se en stabilisering i både ränteläget och inflationen innan en större våg av emittenter vågar gå ut i marknaden. När dessa förutsättningar väl har klarnat bedömer vi dock att det finns gott om välskötta bolag som kommer att söka sig till kapitalmarknaden, säger Andreas Dalhäll.

Läs hela rapporten “EY Global IPO Trends Q3 2023” här.