Avarda har inlett samarbete med den molnbaserade e-handelsplattformen Litium. Partnerskapet innebär att Litiums kunder erbjuds Avardas betallösning Checkout+, som möjliggör att handlaren får ta del av Avardas helhetstänk, att stärka handlarens kundrelationer genom “white-label” betalningar.

Litium är en molnbaserad e-handelsplattform som riktar sig mot B2B och B2C kunder som snabbt vill etablera sig på nya marknader och skala upp sin verksamhet. Litiums lösning är flexibel och kan skräddarsys efter e-handlarens krav. Litium är baserat i Skandinavien och verkar på över 150 marknader.

– Vi ser en ökad efterfrågan hos våra handlare på Avardas tjänster. Kunderna behöver en hög grad av flexibilitet vilket gör Avarda till en perfekt samarbetspartner. Det är viktigt för oss att de aktörer vi samarbetar med sätter handlarens i fokus, säger Peder Holmberg Chief Commercial Officer på Litium.

Avarda och Litium arbetar båda med utgångspunkt i e-handlarnas behov. Samarbetet innebär att Litium kan erbjuda sina kunder en lösning som innefattar både e-handel och betalflöde. Avardas lösning ger handlaren möjlighet till dialog med kunderna och att driva kunderna tillbaka till deras site.

– Avarda och Litium har redan flera samarbetande handlare på plattformen och vi ser ett ökande intresse för våra tjänster hos Litiums kunder. Vi har också en samsyn när det gäller att sätta e-handlarna i centrum och skapa lösningar som passar just deras specifika behov och krav, säger Mikael Johansson, vd Avarda.