Veckans tekniska problem hos Avanza är resultatet av två separata händelser. Avanza betraktar incidenterna som mycket allvarliga och arbetar för att stärka systemets stabilitet. Det meddelar nätbanken via ett pressmeddelande på fredagen. 

Dagens incident uppstod på grund av förberedelser inför ett planerat underhållsarbete, vilket fick oönskade tekniska konsekvenser. Problemet pågick i olika omfattning under förmiddagen. Avanza är väl medvetna om vad som orsakade problemet och arbetar på att hitta en lösning för att förhindra att det händer igen.

Måndagens incident inträffade på grund av en bugg i mjukvaran från en extern leverantör. Detta ledde till att varken webbplatsen eller apparna kunde ta emot trafik. Detta problem hade inget att göra med Avanzas egna system. Under en viss tid kunde endast statisk data visas på webbplatsen, vilket innebar att användarna inte kunde se sin egen information. Som ett åtgärdsbeslut valdes att inte visa någonting alls förrän problemet var helt löst.

”Vi ser mycket allvarligt på detta och jag kan inte säga annat än att jag känner skam. Detta borde inte hända. Vi arbetar kontinuerligt med våra system, och jag har fullt förtroende för mina medarbetare. Samtidigt behöver vi utreda grundorsaken till vad som har hänt och har satsat alla tillgängliga resurser för att se till att det inte upprepas,” säger Rikard Josefson, VD för Avanza.

Avanzas system tillhör i grunden de mest moderna i branschen. Avanzas strategi är att kontinuerligt modernisera och uppgradera systemen för att hålla dem aktuella. På det sättet undviks ackumulerad teknisk skuld som skulle kräva stora engångsinsatser. Avanza kommer självklart att lägga resurser på att förbättra stabiliteten, men detta kommer inte att kräva betydande monetära investeringar.