I en oväntad vändning har Avanza Bank AB och Avanza Bank Holding AB meddelat att de drar tillbaka ansökan om lednings- och ägarledningsprövning för Knut Frängsmyr som ny verkställande direktör. Beslutet togs efter en dialog med Finansinspektionen om tidigare böter relaterade till ombyggnationen av Frängsmyrs privatbostad. Detta framgår av ett pressmeddelande från Avanza. Knut Frängsmyr tillträdde rollen för bara en vecka sedan.

Ledningsprövning är en viktig del av tillsynen för företag under Finansinspektionens översyn. Syftet är att säkerställa att personer i ledande ställning inom finanssektorn uppfyller höga standarder avseende ärlighet, kompetens och förmåga.

Avanzas styrelse har meddelat att rekryteringsprocessen för att hitta en ny VD kommer att återupptas omgående. Under tiden har Gunnar Olsson, som för närvarande tjänstgör som Chief Operating Officer och Vice VD, utsetts till tillförordnad VD.

”Det är beklagligt att vi nu får göra ett omtag i rekryteringsprocessen. Jag har samtidigt en stor tilltro till Avanzas ledningsgrupp som är stark och samtrimmad med en tydlig riktning. Gunnar Olsson är väl förberedd att ta över så det blir inte en alltför kännbar förändring i den bemärkelsen. Vi går nu vidare med högsta fart i den fortsatta rekryteringsprocessen”, säger Sven Hagströmer, Ordförande Avanza.

Detta drag från Avanza understryker företagets engagemang för att upprätthålla höga standarder i sitt ledarskap och dess beslutsamhet att agera snabbt vid eventuella bekymmer som uppkommer under rekryteringsprocessen.