Autodesk lanserar nu den första uppsättningen funktioner för Autodesk Forma, den molntjänst för byggbranschen som länkar ihop arbetsflöden hos team som på olika sätt arbetar med utformning och design av byggprojekt. Forma är plattformen som ska bli den samlande hubben för alla Autodesks produkter inom AEC-segmentet. 
Visionen för Forma är att bygga en molnbaserad plattform som knyter ihop alla verktyg i byggprocessen, från tidig planering till byggskede och förvaltning. Det innebär att gå från dagens process där olika roller använder olika program och ett dokumentbaserat samarbete – till Forma där alla jobbar i samma plattform, men där olika roller får tillgång till just sina verktyg.
Det innebär i längden ett slut på filkonverteringar, exporter och manuel samordning och början på en “Unified design platform” där all data delas med alla genom projektets hela livscykel – från första planering till förvaltning.

— Forma ger användarna möjlighet att arbeta iterativt snarare än sekventiellt mellan planering och detaljerad design, vilket ökar deras möjligheter att åstadkomma mer. Från att snabbt utvärdera ett stort antal faktorer – från sol och vind till buller och utsikt – till att avlasta beräkningsuppgifter till molnet och ansluta till Revit, frigör Forma stort värde för våra kunder, säger Amy Bunszel, Autodesks chef för lösningar för arkitektur, ingenjörsarbete och byggnadsdesign (AEC).
I ett första steg kommer Forma att fokusera på tidiga skeden och bygger på tekniken från det AI-baserade verktyget Spacemaker, som nu då blir Forma, för att sedan fortsätta utvecklas och på sikt vara den plattform som används för alla skeden i byggprocessen, från planering till design, byggfas och förvaltning.

– Det här är bara början. Jag är förväntansfull inför framtiden när vi fortsätter att bygga ut Forma, förändra hur vi ser på och använder BIM. Så att vi kan fokusera på att uppnå resultat i stället för att modellera, och ansluta data, team och arbetsflöden över hela projektets livscykel, säger Amy Bunszel.
Med en gemensam plattform skapas möjlighet att förflytta sig från den idag ofta fragmenterade process där många arbetar i silos till en miljö där all den data som skapas under ett projekt följer med i hela processen. Det innebär att datadrivna beslut blir enklare att åstadkomma.

​​— Det största värdet av att ha tillgång till data är att vi får bättre projekt. Det blir mindre gissningar och det ger oss en större tilltro till våra koncept, vilket resulterar i projekt som är anpassade efter den faktiska miljön och platsens förutsättningar, säger Adam Sjödin, arkitekt och digital strateg på Sweco.