Sedan Riksbanken lämnade nollräntan (maj 2022) har bankernas rörliga snittränta stigit med i genomsnitt 1,09 procentenheter samtidigt som Riksbanken har höjt den rörliga räntan med 0,75 procentenheter. Om detta kommer att bidra till högre marginaler hos bankerna eller om de höjer på grund av förväntningarna att Riksbanken höjer styrräntan med ytterligare mellan 0,50 och 0,75 procentenheter vid nästa räntebesked (20/9) återstår att se.

Den rörliga genomsnittsräntan (3-mån) steg med 0,34 procentenheter under augusti 2022.

 • Genomsnittskunden fick 2,44 % i rörlig bolåneränta (3-mån).
 • Lägst rörlig genomsnittsränta (3-mån) erbjöd Hypoteket med 2,19 %.
 • Högst rörlig genomsnittsränta (3-mån) erbjöd Nordea med 2,75 %.
 • Skillnad mellan banken med lägst rörlig genomsnittsränta och banken med högst: 0,56 procentenheter

Genomsnittsräntan för 3-års bundet sjönk med 0,03 procentenheter under augusti 2022.

 • Genomsnittskunden fick 3,57 % i 3-års bunden ränta.
 • Lägst genomsnittsränta på bundet lån 3 år erbjöd Stabelo med 3,3 %.
 • Högst genomsnittsränta på bundet lån 3 år erbjöd SBAB med 3,7 %.
 • Skillnad mellan banken med lägst genomsnittsränta (bundet 3 år) och banken med högst: 0.4 procentenheter

Genomsnittsräntan för 5-års bundet sjönk med 0,03 procentenheter under augusti 2022.

 • Genomsnittskunden fick 3,68 % i 5-års bunden ränta.
 • Lägst genomsnittsränta på bundet lån 5 år erbjöd Länsförsäkringar med 3,47 %.
 • Högst genomsnittsränta på bundet lån 5 år erbjöd ICA Banken med 3,88 %.
 • Skillnad mellan banken med lägst genomsnittsränta (bundet 5 år) och banken med högst: 0,41 procentenheter