Nyligen publicerades en artikel om Attanas första in virto diagnostisk (IVD) plattform, Attana Virus Analytics – AVA™, i IBI (International Biopharmaceutical Industry). Artikeln förklarar hur AVA™ kan användas och ge värdefulla insikter i bedömning av SARS-CoV-2 immunitet. Det framgår av ett pressmeddelande. Attana ingår i Finanstids koncept Veckans Aktie och har haft en fantastisk utveckling den senaste tiden tack vare genombrott.

Svårigheterna med att bedöma immunitet mot SARS-CoV-2
Ett av de huvudsakliga problemen med SARS-CoV-2 diagnostik är bedömningen av immunitet hos patienter. Konventionell virusdiagnostik fokuserar på förekomsten av virusspecifika antikroppar (t.ex. IgA, IgM och IgG) vid bedömning av immunitet. För att bedöma SARS-CoV-2 immunitet krävs det dock en analys över hela immunförsvarets respons, eftersom ett signifikant antal SARS-CoV-2 individer inte utvecklat några upptäckbara antikroppar efter infektion.

Förbättrad bedömning av SARS-CoV-2 immunitet 
Attana Virus Analytics – AVA™ är en generisk IVD plattform för ej kliniskt användande i laboratorium som består av Attanas tredjegenerations biosensor, diverse analyser och reagens. Teknologin möjliggör ett mer omfattande tillvägagångssätt för immunitets bedömning jämfört med de i dagsläget vanligaste metoderna som bygger på ELISA analys. Genom att jämföra en individs immunsvar i olika tester kan en fullständig immunitetsprofil skapas. AVA™ plattformen kan således ge värdefulla insikter på individuella nivåer, men även information om lämpliga vaccinationsprogram baserat på befolkningen immunitet.

Nästa steg för AVA™ plattformen
Trots att Attana enbart nyligen gick in på IVD marknaden, har deras biosensorinstrument använts i Big Pharma, biotech och akademin i över 18 år och skrivits om i över 130 peer-reviewed artiklar. Attana har initierat en process för regulatoriskt godkännande av plattformen och kommer att fortsätta utvecklingen av point-of-care IVD plattformen med AI-driven automatiserad analytisk förmåga.

Den publicerade artikeln kan läsas i sin helhet här.