Attana är en av Finanstids äldsta Veckans Aktie som länge legat i det absoluta toppskiktet av portföljen men som på senare tid fallit tillbaka kraftigt, likt stora delar av marknaden i stort. Under torsdagskvällen släpptes ett pressmeddelande som kan få investerarna och marknaden att dra upp mungiporna igen, pressmeddelandet är refererat i sin helhet nedan.

Redan på torsdagen hade Attana en fin resa med en uppgång om 9,12 %, men det var alltså innan denna affär som ska vara direkt resultatpåverkande var offentliggjord. Det blir intressant att se dagens utveckling och effekten av detta PM.

Attana har erhållit den första ordern för det nyligen lanserade Attana Cell™ 250 instrumentet. Ordern kommer från en befintlig kund med huvudkontor i Europa och är ett resultat av flera framgångsrika kontraktforskningsuppdrag som påbörjades våren 2018.

I mars 2018 meddelade Attana att de erhållit ett mindre kontraktforskningsuppdrag från ett globalt pharmabolag. Efter flera lyckade uppdrag har kunden på torsdagen lagt en order på ett Attana Cell™ 250 instrument. Ordern kommer påverka bolagets kassaflöde och resultat Q4 2020 och Q1 2021.

”Det är naturligtvis alltid kul att få ordrar, men vi är särskilt stolta att denna order kommer ifrån en befintlig kontraktsforskningskund och därmed validerar vårt erbjudande. Detta visar vad ett litet kontraktforskningsuppdrag kan leda till när vi levererar högkvalitativ forskning och kunden uppskattar värdet av vår teknologi och kompetens,” kommenterar Teodor Aastrup, Attanas VD.