Verkstadsbolaget Atlas Copco rapporterade idag vid lunchtid en omsättning som var högre än förväntat under det fjärde kvartalet 2022. Trots detta var rörelseresultatet sämre än väntat, något som fick aktiekursen att falla drygt 4,3 procent, för att totalt sett handlas ned 3,4 procent för dagen. 

Styrelsen föreslår dock en höjd utdelning om 2,30 SEK per aktie (1,90), en ökning med 21,1 procent. Utdelningen var högre än väntade 2,25, enligt Bloomberg.

Nettoomsättningen ökade med 35,6 procent jämfört med föregående år och den organiska tillväxten var 16 procent. Rörelseresultatet landade på 7 810 MSEK, medan det väntade resultatet var 8 357 MSEK. Rörelsemarginalen var 19,5 procent vilket var lägre än förväntade 21,7 procent. Orderingången för det fjärde kvartalet blev cirka 36,1 MSEK vilket var 6,2 procent lägre än Bloombergs sammanställda estimat, den organiska tillväxten uppgick till -7 procent. Atlas Copco förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå kommer att kvarstå på nuvarande nivå, trots tidigare utsikter som pekade på en minskad aktivitet.

Ordervolymen för industriella kompressorer var i stort sett oförändrad under kvartalet, medan order för portabla kompressorer minskade. Det som stack ut i kvartalet var orderingången för vakuumutrustning som minskade betydligt, ”drivet av lägre efterfrågan från halvledarindustrin”, uppger Atlas Copco-chefen.

Efterfrågan på bolagets produkter och tjänster var fortsatt hög och serviceverksamheten fortsatte att växa under det fjärde kvartalet. Överlag ökade ordervolymerna i Europa, Sydamerika och Afrika/Mellanöstern, medan ordervolymerna i Asien minskade jämfört med föregående år.