Atlas Copco publicerade sin kvartalsredogörelse kl 12:00 idag som indikerar ett starkt kvartal på många sätt. Ordertillväxten var solid samtidigt som bolaget redovisade rekordhöga intäkter och ett rekordhögt rörelseresultat. Precis vid publiceringen av kvartalsrapporten handlades aktien upp till 104 SEK per aktie vilket innebar att aktiekursen var upp mer än 4 procent för dagen. Därefter rekylerade aktiekursen ner och hela intrarörelsen raderades på kort tid. I skrivande stund handlas aktien kring 99 SEK, vilket är en mild nedgång om cirka -0,40 procent jämfört med tisdagens stäningskurs. 

“Det var ett starkt kvartal, med hög efterfrågan runtom i världen för våra produkter och lösningar,” säger Mats Rahmström.

“Våra fortsatta ansträngningar att erbjuda marknaden innovationer och skapa långsiktigt värde för våra kunder har hjälpt oss att hålla uppe en stark orderingång. Intäkterna och rörelseresultatet var på rekordnivå.” fortsätter Mats Rahmström.

Under det tredje kvartalet växte orderingången till 40 555 MSEK vilket kan jämföras med 33 023 MSEK för samma period 2021. Den organiska tillväxten uppgick till 6 procent. Intäkterna ökade organiskt med 18 procent till 38 074 MSEK från 27 824 MSEK. Rörelseresultatet landade på 8 378 MSEK och ökade med 28,3 procent från 6 000 MSEK.

Elva förvärv slutfördes under kvartalet, och hittills i år har 21 företag blivit en del av Gruppen.

”Förvärv är en viktig del av vår tillväxtstrategi,” säger Mats Rahmström. “Vi fortsätter att leta efter möjliga förvärv för att komplettera och framtidssäkra vårt erbjudande, exempelvis inom ny hållbar teknik.”

På kort sikt förväntar sig Atlas Copco att kundernas aktivitetsnivå kommer att försvagas något jämfört med den höga nivån i det tredje kvartalet.