“Det var ett väldigt starkt kvartal,” säger Mats Rahmström”Främst på grund av ett flertal betydande order och mycket stark projektrelaterad affär ökade orderingången mer än förväntat och nådde en ny rekordnivå.

Ordervolymerna för industrikompressorer ökade, drivet av större kompressorer. För gas- och processkompressorer var ordertillväxten extraordinär. Efterfrågan på kraftutrustning var stark, framför allt för portabla kompressorer. Kunders fortsatta investeringar i projekt för tillverkning av elfordon ledde till markant ökade ordervolymer för industriella monterings- och visionslösningar. Orderingången för vakuumutrustning minskade betydligt, på grund av lägre efterfrågan från halvledarindustrin. Däremot steg ordervolymen för utrustning till industrivakuumapplikationer. Serviceverksamheten fortsatte att växa med ökad orderingång i samtliga affärsområden. Övergripande på koncernnivå steg orderingången i samtliga regioner.

Den starka orderingången detta kvartal visar vår förmåga att leverera värde genom att erbjuda ny och ledande teknologi till kunder inom olika industrier, inklusive lösningar för flytande naturgas, koldioxidlagring och produktion av elfordon,” säger Mats Rahmström.

Orderingången nådde 47 707 MSEK (40 379) under första kvartalet, en organisk ökning med 5%. Intäkterna ökade organiskt med 18% till 39 861 MSEK (30 086). Rörelseresultatet var 8 699 MSEK (6 749), vilket motsvarar en marginal på 21.8% (22.4). Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, nådde 8 663 MSEK (6 525), vilket motsvarar en marginal om 21.7% (21.7). Avkastningen på sysselsatt kapital var 29% (27).

Framåt, på kort sikt, förväntar sig Atlas Copco att kundernas underliggande aktivitetsnivå kommer att kvarstå på den nuvarande nivån.