Verkstadsbolaget Atlas Copco rapporterade siffror för det tredje kvartalet som låg i linje med förväntningarna. Aktien stiger 2,8 procent samtidigt som OMXS30 handlas strax över nollan. Under perioden nådde intäkter och rörelseresultat nya rekordnivåer. 

Omsättningstillväxten uppgick till 16,8 procent och nådde 44 485 MSEK (38 074) och överträffade överträffade Bloombergs analytikerkonsensus som låg på 43 612 MSEK. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 10 procent (18).

Det justerade operativa resultatet nådde 10 110 MSEK, vilket var högre än förväntningarna på 9 630 MSEK.

Orderingången ökade med 5 procent och uppgick till 42 606 MSEK (40 555). Förväntningarna enligt Factsets konsensus låg på 41 759 miljoner kronor. Den organiska ordertillväxten var -1 procent, vilket var en förbättring jämfört med -5 procent i det andra kvartalet.

Atlas Copco noterade olika trender inom affärsområden. Inom Kompressorteknik ökade orderingången för stora industriella kompressorer, medan orderingången för mindre industrikompressorer och gas- och processkompressorer förblev oförändrad. Inom Vakuumteknik minskade ordervolymerna betydligt, främst på grund av minskad efterfrågan från halvledarindustrin. Inom Industriteknik förblev orderingången för industriella monterings- och visionslösningar i stort sett oförändrad. Inom Energiteknik ökade orderingången för energi- och flödeslösningar, drivet av högre efterfrågan på generatorer, industripumpar och energisystem. Order för service ökade inom alla affärsområden.

Operativt kassaflöde uppgick till 6 581 MSEK (5 705).

Trots de positiva resultaten för tredje kvartalet förväntar sig Atlas Copco en svagare aktivitetsnivå hos sina kunder jämfört med det tredje kvartalet. Detta är en förändring från den tidigare korta marknadsutsikten som förväntade sig en viss minskning i kundernas aktivitetsnivå jämfört med den höga nivån vid den tidpunkten (19 juli, 2023).