Atea vinner nytt vårdavtal med 15 kommuner

Atea Sverige har nyligen tillkännagett att de har skrivit under ett nytt avtal med 15 kommuner i Västra Götaland och Värmland. Detta avtal har utformats i samarbete med tjänsteleverantören Evondos och har fokus på att införa läkemedelsrobotar för att öka självständigheten hos hemtjänstens vårdtagare. Avtalet inkluderar även en kontinuerlig utvecklingsprocess med kommunerna för att förbättra och effektivisera de tekniska lösningarna som levereras, samt att utöka och förbättra funktioner relaterade till läkemedelshantering och dess tillhörande tjänster. Avtalet löper fram till 2025, med möjlighet till förlängning. Atea är noterade på Oslobörsen

Det nya avtalet omfattar 15 kommuner som har gått samman för att samordna inköpet av läkemedelsrobotar genom Atea, i samarbete med den automatiserade läkemedelshanteringstjänsten Evondos.

Evondos läkemedelsroboter är utformade för att påminna vårdtagare om att ta sina mediciner vid rätt tidpunkt och i korrekt dosering. Dessa robotar fungerar som dosdispensers för mediciner. Om en vårdtagare inte tar sin medicin i tid skickas en larmnotis till vårdorganisationen, som då kan ingripa och stödja vårdtagaren på plats.

Malin Sölsnaes, Chef Vård & Omsorg på Atea Sverige, betonar vikten av digitala välfärdslösningar för att möta framtidens utmaningar inom vård och omsorg. Atea strävar efter att erbjuda helhetslösningar inom detta område och arbetar aktivt för att främja självständighet hos brukarna och ett hållbart arbetssätt för medarbetarna.

Evondos läkemedelsrobotar kan bidra till att minska stressen hos vårdpersonal och förenkla schemaläggningen. Atea kommer att stödja sina kunder med IT-driftsfrågor och lokal förankring på plats. De kommer även att kontinuerligt arbeta med att förbättra och effektivisera tjänsten, vilket kommer att öka tryggheten för kunderna.

Clarence Jacobson, chef för affärsutveckling på Evondos AB, uttryckte sin glädje över detta avtal, som är den hittills största upphandlingen med en takvolym på 1230 tjänstepaket. Han nämnde också att Värmland var först i Sverige med att införa Evondos läkemedelsrobotar redan 2017, och ser nu fram emot ett förnyat samarbete med Atea och kommunerna.

De 15 kommuner som ingår i upphandlingen är Karlstads kommun, Arvika kommun, Eda kommun, Filipstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun, Hagfors kommun, Hammarö kommun, Kils kommun, Kristinehamns kommun, Munkfors kommun, Säffle kommun, Torsby kommun, Uddevalla kommun och Årjängs kommun

Detta nya avtal mellan Atea, Evondos och de 15 kommunerna i Västra Götaland och Värmland är ett viktigt steg mot att förbättra vårdkvaliteten och öka effektiviteten inom hemtjänsten genom användning av avancerad teknologi. Det kommer att göra livet enklare och säkrare för vårdtagarna samtidigt som det avlastar vårdpersonalen.