Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har väckt åtal mot tolv personer inom ett tiotal bolag för delaktighet i det största “momskarusellmålet” i Sveriges historia. Ett internationellt kriminellt nätverk har enligt åklagare angripit det svenska skattesystemet och orsakat skattebetalarna skada för hundratals miljoner kronor i felaktigt utbetald moms.

Åtalet rör misstänkta grova skattebrott, grova penningtvättbrott i miljardklassen samt grova bokföringsbrott. Enligt åklagare har brotten huvudsakligen begåtts under åren 2019 – 2020.

Brottsupplägget har bestått i att de åtalade personerna i en handelskedja påstått sig importera varor, framförallt mobiltelefoner, från andra EU-länder. Varor har sedan bytt ägare vid ett par tillfällen i Sverige för att slutligen exporteras från Sverige. Allt har skett inom loppet av enstaka dagar. Affärerna har utgjort vad det internationella nätverket benämnt som så kallad ”ghost trading” – en fiktiv handel med varor som överhuvudtaget inte har existerat.

Genom att utnyttja momsreglerna vid handel mellan EU-länder har de åtalade undvikit att betala in momsen till staten genom osanna fakturor som reducerat bort den utgående moms som skulle betalas in. Exportören har slutligen sålt varorna till annat EU-land utan moms och begärt tillbaka den ingående moms som exportören har betalat.

Enligt kammaråklagare Peter Helsing har man under ungefär ett års tid gjort fiktiva försäljningar av mobiltelefoner för cirka en miljard kronor varvid momsen uppgått till cirka 200 miljoner kronor. De svenska bolag som medverkat i brottsupplägget har fått ta del av kakan, men merparten av brottsvinsten har gått till att berika det kriminella nätverket utomlands.

Det är enligt Peter Helsing första gången som det i Sverige åtalas för en hel momskarusell med alla de svenska aktörerna i rättssalen. Dessutom har man lyckats frihetsberöva och åtala en brittisk medborgare som tillhör det internationella nätverket genom internationell rättslig hjälp från europeiska kollegor.

Brottsligheten har skadat det svenska samhället och skattebetalarna för hundratals miljoner kronor. Därför är det viktigt att rättsväsendet nu tar sitt ansvar och att de ansvariga personerna ställs till svars för sina handlingar.