Den globala ledaren inom säkerhetslösningar, ASSA ABLOY, meddelade idag sina avsikter att förvärva den franska tillverkaren Evolis. Genom sitt dotterbolag HID Global SAS planerar ASSA ABLOY att förvärva cirka 98,5 procent av aktierna i Evolis, som är noterat på Euronext Growth-börsen i Paris. Det framgår av ett pressmeddelande. Aktien öppnade nedåt på onsdagsmorgonen med knappt 2 %.

Evolis är en erkänd tillverkare av skrivare för ID-kort och relaterade produkter. Företaget har etablerat sig som en ledande aktör inom branschen och har en stark global närvaro genom sitt distributionsnätverk. Med förvärvet av Evolis skulle ASSA ABLOY stärka sin position inom säkert utgivande av kort och skapa nya tillväxtmöjligheter.

För att genomföra förvärvet har HID Global ingått ett optionsavtal med Cedys & Co S.A.S., som innebär förvärv av deras samtliga aktier i Evolis. Cedys äger för närvarande cirka 84,4 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Dessutom har HID Global ingått ett aktieköpsavtal med Crédit Mutuel Equity SCR och Crédit Mutuel Innovation för förvärv av ytterligare 14,0 procent av aktierna och rösterna i Evolis. Totalt skulle dessa transaktioner resultera i att HID Global äger 98,5 procent av aktierna i Evolis.

Priset per aktie i förvärvet har fastställts till 43,75 EUR, vilket motsvarar en premie på cirka 36 procent jämfört med Evolis aktiekurs på Euronext Growth under de senaste 60 handelsdagarna fram till den 17 juli 2023.

Efter förvärvet avser HID Global att lansera ett obligatoriskt publikt erbjudande för de återstående 1,5 procent av aktierna i Evolis. Erbjudandet kommer att vara villkorat av godkännande från den franska myndigheten för marknadsövervakning, AMF (Autorité des Marchés Financiers), samt att Evolis styrelse ger sitt yttrande om villkoren och en fairness opinion från en oberoende värderingsman.

Nico Delvaux, VD och koncernchef för ASSA ABLOY, välkomnar förvärvet av Evolis och ser fram emot fördelarna som det kommer att medföra. Han betonar att Evolis kommer att stärka ASSA ABLOYs nuvarande erbjudande inom säkert utgivande av kort och öppna upp för kompletterande tillväxtmöjligheter.

Björn Lidefelt, Executive Vice President och chef för Global Technologies på HID Global, uttrycker sin entusiasm över att välkomna Evolis till HID-familjen. Han betonar de ökade möjligheterna att möta kundernas behov och utveckla olika produkter, geografier och vertikaler genom samarbetet med en marknadsledande aktör som Evolis.

Förvärvet är föremål för sedvanliga villkor och godkännanden från berörda myndigheter och förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2023. Evolis omsatte cirka 112 MEUR år 2022 och förvärvet förväntas bidra positivt till ASSA ABLOYs vinst per aktie från och med genomförandet.

ASSA ABLOY fortsätter att stärka sin position som en global ledare inom säkerhetslösningar och förvärvet av Evolis markerar en viktig milstolpe i företagets tillväxtstrategi.