Arrow Electronics och Clavister har undertecknat ett avtal som gör Arrow till exklusiv distributör av Clavisters produkter på den svenska marknaden. Samarbetet är en strategisk satsning på att möta de ökande utmaningarna inom cybersäkerhet på den svenska marknaden och erbjuda innovativa säkerhetslösningar till kunderna.

Clavister är en av Europas ledande leverantörer av cybersäkerhetslösningar med bas i Sverige. Deras portfölj omfattar nätsäkerhet, identitets- och åtkomstsäkerhet samt säkerhet för molnlösningar. Kunderna har möjlighet att välja mellan olika alternativ för implementeringen av lösningarna – på företaget, hybridinstallationer eller molnbaserat.

Arrow är en global ledare inom teknikdistribution med expertis inom cybersäkerhet. Samarbetet med Clavister är ett bevis på Arrows engagemang för att erbjuda kunderna de mest avancerade säkerhetslösningarna som finns tillgängliga på marknaden.

“Vi är stolta över att ha tecknat avtalet med Arrow som exklusiv distributör. Clavisters expertis inom cybersäkerhet och våra innovativa produkter tillsammans med Arrows uttalade ambitioner, gör att vi kan leverera robusta säkerhetslösningar och ännu bättre värde till våra kunder. Genom avtalet ökar vi också takten i våra expansionsplaner. Alla på Clavister är positiva till de möjligheter som ligger framför oss. Vi är övertygade om att avtalet kommer att vara till stor fördel för våra existerande partners och återförsäljare samtidigt som det ger oss ökad marknadstäckning framgent”, säger John Vestberg, CEO på Clavister.

Samarbetet mellan Arrow och Clavister innebär att kunderna kommer att få tillgång till de senaste säkerhetslösningarna på marknaden. Arrow och Clavister har förbundit sig att erbjuda ett brett sortiment av säkerhetslösningar till sina återförsäljarpartners och kunder. Avtalet löper från den 1 juli 2023 och innebär en ökad marknadstäckning för Clavister samtidigt som Arrow stärker sin position som en ledande distributör inom cybersäkerhet på den svenska marknaden.

“Cybersäkerhet är ett nyckelområde som Arrow fokuserar på. Det är därför med stor glädje vi tar uppdraget som exklusiv distributör för Clavisters produkter i Sverige. Under ett antal år har Clavister varit en nyckelspelare när det gäller att bidra till Arrows expansion på den svenska marknaden för cybersäkerhet. Under det nya avtalet kommer Arrow och Clavister tillsammans och dynamiskt möta de utmaningar som marknaden står inför och hjälpa kunderna att hantera de digitala riskerna”, säger Jes Kongsmark, vd för Arrows enterprise computing solutions i Sverige.

Samarbetet mellan Arrow och Clavister är en viktig milstolpe i utvecklingen av den svenska cybersäkerhetsmarknaden. Den ökande digitaliseringen av samhället har lett till att behovet av säkerhetslösningar har ökat dramatiskt. Företagen som arbetar med att säkra sin verksamhet måste hela tiden vara på alerten och ha tillgång till de mest avancerade säkerhetslösningarna.

Clavister och Arrow är två företag som är väl positionerade för att möta dessa utmaningar och hjälpa kunderna att hantera de digitala riskerna. Genom att samarbeta kan de leverera säkerhetslösningar av högsta kvalitet till sina kunder.