Vindkraftsbolaget Arise rapporterade en omsättning under det tredje kvartalet som uppgick till 96 MSEK (917). En väsentlig förklaring till de minskade intäkterna grundar sig i försäljningen av Kölvallen som ägde rum under samma period föregående år. EBITDA minskade till 59 MSEK (713) och rörelseresultatet landade på 43 MSEK (697). 

Strax efter 10:30 rusar Arise-aktien över 18 procent till 33:90 SEK per aktie.

“Låga spotpriser på el till en följd av en blöt sommar som kulminerade i extrem nederbörd med ovädret Hans. Den hydrologiska balansen i Norden förändrades rekordsnabbt från ett tydligt underskott i början av juli efter en extremt torr inledning av sommaren till överskott på historiskt hög nivå vilket tryckt ned spotpriserna i Norden. Trots marknadsläget och relativt låg produktion i förhållande till budget så levererar vår produktion ett historiskt starkt resultat för tredje kvartalet, framför allt tack vare våra gynnsamma prissäkringar”, kommenterar Per-Erik Eriksson, vd för Arise.

Resultatet efter skatt blev 35 MSEK (705) och ett resultat per aktie om 0,84 SEK (15,86). Det operativa kassaflödet vände till -47 MSEK (792), kassaflödet efter investeringar uppgick till -231 MSEK (659). Segmentet Production genererade 201 GWh (213) med en genomsnittlig intäkt om 874 SEK/MWh (669).

Per-Erik Eriksson bibehåller sin vy om att 2023 ska bli “ett bra år för bolaget” i termer av både lönsamhet och tillväxt.

“Vi närmar oss de kallare månaderna med välfyllda vattenmagasin i Norden och höga gaslagernivåer i Kontinentaleuropa. Marknaden kommer att vara fortsatt starkt väderstyrd i det korta perspektivet. Här vill jag återigen påpeka att det europeiska elsystemet är fortsatt känsligt för utbudsstörningar, att förutsättningarna snabbt kan förändras med vädret och att vi också kan konstatera att gaspriserna visar en uppåtgående trend inför vintern.”