Orrön Energy publicerade idag sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet. Detta är det första kvartalet för bolaget där man helt och hållet fokuserar på ren energi. Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 2,6 miljoner USD. Ebitda-resultatet landade på 2,1 miljoner USD, med en Ebitda-marginal om 80,8 procent. Rörelseresultatet blev 1,5 miljoner USD och rörelsemarginal om 57,7 procent. Resultatet efter skatt blev 1,2 miljoner USD vilket gav ett resultat per aktie om 0,00 USD.

Företaget har också ett proportionerligt resultat, vilket speglar Orrön Energys proportionella ägarandel (netto) av tillgångar och relaterade finansiella resultat, inklusive joint ventures.

Elproduktionen var då 83GWh, intäkterna 15,5 miljoner USD, ebitda-resultat om 10,8 miljoner USD och ett Rörelseresultat om 9,1 miljoner USD.

”Elproduktionen var något lägre än förväntat under det tredje kvartalet, vilket berodde på lägre vindstyrka än normalt och låg nederbörd i Norden. Med tanke på att vår verksamhet påverkas av väderförhållanden, förväntar vi oss att denna form av fluktuationer jämnar ut sig mellan kvartalen”, uppger vd Daniel Fitzgerald i en kommentar.

”Vi gick in i det tredje kvartalet i en stark position och lämnar det bakom oss än starkare. Med robusta finansiella resultat, en stor portfölj av producerande tillgångar och ett erfaret team är vi i en unik position för att fortsätta att få verksamheten att växa och skapa långsiktigt aktieägarvärde”, uppger Daniel Fitzgerald.

När börsen öppnade på fredagen steg aktien som mest cirka 7 procent för att sedan rekylera tillbaka under nollsträcket. I skrivande stund handlas aktien ner lite drygt 2 procent.