Arctic Paper S.A., en ledande aktör inom pappers- och massaindustrin, meddelade nyligen att de förväntar sig ett lägre EBITDA-resultat för det andra kvartalet 2023 än vad marknaden tidigare har uppskattat. Det förväntade resultatet för perioden ligger i intervallet PLN 60-70 miljoner, vilket är ett betydande avsteg från de tidigare förhoppningarna. Anledningen till detta nedslående utfall är de betydligt lägre intäkterna, som beräknas uppgå till PLN 836 miljoner (1 296 miljoner SEK). I den inledande handeln på torsdagen faller aktien kraftigt med över 11 %.

Förklaringen bakom de minskade intäkterna är flerfacetterad. För det första har den allmänna ekonomiska nedgången satt sin prägel på branschen, vilket har påverkat efterfrågan på papper och massa negativt. Många företag har varit tvungna att dra ner på sina inköp för att hantera ekonomiska utmaningar, vilket i sin tur har påverkat Arctic Papers försäljning.

En annan faktor som spelat in är kundernas lagerminskning. För att hantera de osäkra ekonomiska utsikterna har flera kunder minskat sina lagernivåer, vilket har påverkat Arctic Papers försäljning och intäkter negativt.

Som svar på dessa utmaningar har Arctic Paper tagit proaktiva åtgärder för att skydda sin marginal och anpassa sin produktion för högre kostnadseffektivitet. Genom att optimera produktionsprocesserna strävar de efter att möta en potentiellt svagare marknad och samtidigt säkerställa att bolaget kan upprätthålla en konkurrenskraftig position.

“Volatiliteten på massa- och pappersmarknaderna tjänar som en påminnelse om vikten av vår långsiktiga strategiska plan för att diversifiera inom energi och förpackningar, samtidigt som vi behåller våra starka positioner på massa- och pappersmarknaderna. Vi arbetar intensivt med att utveckla framtida tillväxtmöjligheter i linje med 4P-strategin”, säger Michal Jarczyński, VD för Arctic Paper S.A.