Arcede Pharma, ett läkemedelsföretag noterat på Spotlight, meddelar att de kommer genomföra en företrädesemission till ett värde av 13,2 miljoner kronor. Syftet med emissionen är att säkra kapital för att finansiera företagets forskning och utveckling av nya läkemedel samt stärka sin affärsverksamhet. Aktien föll tungt på beskedet och handlas för närvarande ned med ca 60 % från fredagens stängningskurs.

Emissionen kommer att bestå av units och har redan säkrat teckningsåtaganden på cirka 38 procent genom garantier, teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar. Bland de som har åtagit sig att teckna units finns personer från styrelsen, ledningen, befintliga investerare och externa investerare. Emissionen kommer att godkännas vid en extra bolagsstämma som planeras äga rum den 17 augusti. Kostnaderna för emissionen beräknas uppgå till cirka 1,8 miljoner kronor.

För att ytterligare stärka företagets transparens och informera investerare har Arcede Pharma beslutat att tidigarelägga sin rapport för det andra kvartalet. Rapporten kommer att publiceras redan den 11 augusti istället för den ursprungliga datumet den 28 augusti.

Villkoren för företrädesemissionen är följande: För varje aktie ägaren innehar kommer de att erhålla 25 uniträtter. En uniträtt ger innehavaren rätten att teckna en ny aktie och inkluderar även teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningskursen är satt till 0,09 kronor per unit och teckningsperioden sträcker sig från den 24 augusti till den 8 september.

Utöver detta kommer innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 att ha rätten att teckna en ny aktie under perioden 8-14 januari nästa år. Teckningskursen för dessa optioner är densamma som för units. Om teckningsoptionerna av serie TO 1 blir fulltecknade kommer Arcede Pharma att tillföras ytterligare 12,8 miljoner kronor före emissionskostnader på cirka 0,4 miljoner kronor.

Sista dagen för handel inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 18 augusti. Detta innebär att aktieägare som vill delta i emissionen måste inneha aktier i Arcede Pharma senast denna dag.

Nettolikviden från företrädesemissionen kommer att användas enligt följande fördelning: cirka 30 procent till preklinisk forskning, cirka 50 procent till formulering av läkemedel, cirka 10 procent till förberedelser inför den kliniska fasen, och cirka 10 procent till affärsutveckling och rörelsekapital.

Arcede Pharma ser fram emot att genomföra företrädesemissionen och att säkra finansieringen för sina framtida projekt. Med kapitalet i sikte kan företaget fortsätta sin forskning och utveckling av innovativa läkemedel som kan komma att göra verklig skillnad inom hälso- och sjukvården.