I den senaste statistiknyheten från Statistiska Centralbyrån (SCB) som släpptes den 20 oktober 2023 framkommer det att arbetslösheten i Sverige har ökat, och detta är den andra månaden i rad med en negativ trend. Statistiken ger oss en inblick i arbetsmarknadens utveckling under september månad 2023.

Ökad arbetslöshet

I september 2023 fanns det 5 254 000 sysselsatta, enligt icke säsongsrensad statistik. Dessa personer arbetade i genomsnitt 176,4 miljoner timmar per vecka. Tyvärr ökade antalet arbetslösa med 75 000 personer och uppgick nu till 437 000, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 7,7 procent. Detta är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med föregående månad. Arbetskraften, det vill säga antalet personer i åldern 15–74 år som är redo att arbeta, ökade med 133 000 till 5 691 000.

Kvinnor drabbas hårdast

En intressant observation är att det främst är bland kvinnor som arbetslösheten har stigit. Elin Ottosson Bixo, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB, noterar att kvinnors arbetslöshet har ökat avsevärt.

Arbetskraftens utveckling

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 691 000 under september 2023, en ökning med 133 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Av dessa var 2 693 000 kvinnor och 2 997 000 män. Arbetskraftstalet, andelen personer som är i arbetskraften i förhållande till den totala befolkningen i samma åldersgrupp, steg till 74,9 procent, en ökning med 1,4 procentenheter. För kvinnor var arbetskraftstalet 72,2 procent, en ökning med 2,0 procentenheter, medan för män var det 77,6 procent.

Sysselsättning och anställningsformer

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 254 000 personer, en sysselsättningsgrad på 69,2 procent. Av dessa var 2 461 000 kvinnor och 2 793 000 män. Det är dock viktigt att notera att antalet tidsbegränsat anställda minskade samtidigt som antalet fast anställda ökade.

Arbetslöshet bland ungdomar

Arbetslösheten bland ungdomar i åldern 15–24 år var särskilt oroande, där antalet arbetslösa uppgick till 147 000, med en arbetslöshetstakt på 22,9 procent. Bland dessa arbetslösa ungdomar var 86 000 heltidsstuderande.

Outnyttjat arbetskraftsutbud

En särskilt bekymmersam aspekt är det outnyttjade arbetskraftsutbudet, som inkluderar arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande. Under september 2023 uppgick detta till i genomsnitt 22,9 miljoner timmar per vecka, en ökning med 3,4 miljoner timmar jämfört med samma månad föregående år. Detta outnyttjade arbetskraftsutbud motsvarar hela 573 000 heltidsarbeten med en arbetsvecka på 40 timmar.

Sammanfattningsvis är den ökande arbetslösheten en oroande trend i Sverige. Särskilt kvinnor och ungdomar verkar drabbas hårt av denna utveckling. För att hantera denna situation krävs det troligen omfattande åtgärder och insatser från både regeringen och näringslivet för att stimulera sysselsättningen och minska arbetslösheten. Fortsatt övervakning av arbetsmarknaden och snabba åtgärder kan vara avgörande för att förbättra situationen för de som är utan arbete.

Hela undersökningen med grafik kan läsas här.