Arbetsförmedlingen riskerar att behöva minska antalet anställda med ungefär hundra personer som en följd av den minskade förvaltningsbudgeten.

– I nuläget finns inte behov av någon stor omställning på myndigheten, men delar av organisationen kommer att behöva minska antalet medarbetare. Uppskattningsvis kommer det att beröra ett hundratal personer. Först ser vi dock över vilka möjligheter som finns till bland annat omplacering, säger vikarierande generaldirektör Lars Lööw.

Jämfört med föregående år har Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag, särskilt för personal, minskat med över 250 miljoner kronor. Regeringen planerar att fortsätta dessa besparingar under 2025 och 2026.

Därför har myndigheten infört en generell femprocentig besparing för året samt fortsatt att vara återhållsam med rekrytering.

Många områden ses över

– Det är naturligtvis väldigt tråkigt att kompetenta medarbetare riskerar att bli av med jobbet, men vi behöver göra detta utifrån våra ekonomiska förutsättningar. Det är tuffa besparingar, säger Lars Lööw.

Lööw betonar emellertid att besparingarna inte enbart är inriktade på att minska antalet anställda. Det görs en översyn av flera områden, inklusive effektiviseringsåtgärder samt myndighetens utvecklingsarbete.

Förhandlingar med fackliga parter har nu inletts inom de delar av myndigheten där det finns risk för övertalighet. Därefter kan ett varsel komma att läggas.

Fakta om besparingarna visar att Arbetsförmedlingens budget för förvaltning har minskat med över 250 miljoner från 2023, och de föreslagna anslagen för de kommande två åren innebär praktiskt taget fortsatta besparingar.