En ny rapport från Bloomberg visar hur överskottet av litium kan antyda att boomen är över för elfordon. Det fanns en gång en tid då priserna på litiumkarbonat steg i takt med en ökande efterfrågan från elbilsföretagen. Allt slutade i slutet av det fjärde kvartalet 2017 när den globala ekonomin gick in i en konjunkturnedgång. Under de senaste 15 månaderna har priserna på litium halverats.

Orsaken till överskottet är en kombination av faktorer. Det är bland annat minskande efterfrågan på elbilar från Kina, och att Australien öppnar sex nya litiumgruvor.

Litiumpriserna har sjunkit med 31 procent på 15 månader. Utan bekräftelse av en botten, skulle kunna testa sin botten från 2016 under de kommande kvartalen.

Ingen vet när priserna vänder

Ingen vet när priserna vänder, inte heller när de kommer att stabiliseras. Vi ser att den australiska litiumproduktionen skulle kunna ökas med nästan en fjärdedel under de kommande två åren, plus den näst största tillverkaren i Chile förväntas fördubbla produktionen fram till 2023/2024.

Chiles SQM har sett försäljningen under 2019 kollapsa till hälften, 70,2 MUSD, på grund av lägre spotpriser. I Kina sa Tianqi Lithium, landets största producent, att vinsterna under det första halvåret 2019 föll med 85 procent jämfört med året innan.

Macquarie Capitals analytiker Vivienne Lloyd skrev en ny analys som förklarade hur elbilsindustrin bromsade. Han skrev att utöver ett överskott av litiumär efterfrågan på elektriska fordon ett problem. Det finns en del efterfrågan från Europa där nya elbilar rullas ut på vägarna.

Kinesiska Tianqi Lithium sade att de stora investeringarna i litiumindustrin under de senaste fem åren nu har återvänt till det normala. Den kortsiktiga uppfattningen är att den globala efterfrågan på elfordon fortsätter att minska över hela världen, vilket tvingar en ytterligare nedgång i spotpriserna som kan utlösa en större förändring på producentsidan av marknaden under 2020.