Ett larm om elektromagnetisk strålning från Iphone 12 som utlöstes av den franska strålsäkerhetsmyndigheten ANFR har fått snabb spridning över Europa. Efter påtryckningar från Frankrikes digitaliseringsminister, Jean-Noël Barrot, har Apple nu meddelat att de kommer att genomföra en uppdatering av sina produkter. Detta meddelar franska medier.

Försäljningen stoppad

ANFR beslutade nyligen att stoppa försäljningen av Iphone 12 på den franska marknaden. Beslutet grundades på tester som visade att telefonerna avvek negativt när det kom till elektromagnetisk strålning. Digitaliseringsministern Jean-Noël Barrot gav Apple två veckor på sig att åtgärda problemet genom en mjukvaruuppdatering. Apple hade initialt motsatt sig anklagelserna och hänvisat till sina egna tester, som påstod att produkterna följde EU:s standarder. Trots detta började larmet från Frankrike sprida sig till andra europeiska länder, inklusive Belgien och Tyskland, som också började granska ärendet.

Klarar de svenska gränserna

Enligt information från den svenska Strålskyddsmyndigheten skiljer sig de franska mätmetoderna från de som används i andra EU-länder. Enligt de svenska strålningstesterna har inga Iphone-telefoner överskridit de tillåtna gränserna.

Nu har Apple ändrat sin ståndpunkt och gått med på att genomföra en uppdatering av sina produkter. Jean-Noël Barrot kommenterar detta med följande uttalande till AFP: “Efter diskussioner har Apple försäkrat mig om att en uppdatering kommer att genomföras under de närmaste dagarna.”

Försäljningspersonal uppmanas att inte kommentera ärendet

Apple lanserade Iphone 12-modellen år 2020, och den blev snabbt populär med över 100 miljoner sålda enheter bara under de första sju månaderna enligt Counterpoint Research. Trots detta beslutade Apple att upphöra med försäljningen av Iphone 12 under tisdagen, samma dag som det franska försäljningsstoppet.

Enligt Bloomberg har Apples försäljningspersonal fått instruktioner att inte kommentera ärendet för sina kunder. De har också uppmanats att inte acceptera returer eller byten om de inte överensstämmer med Apples returvillkor. Detta indikerar att Apple tar ärendet på stort allvar och arbetar snabbt för att lösa problemet med den elektromagnetiska strålningen.

I väntan på den kommande uppdateringen är det viktigt att användare av Iphone 12 fortsätter att följa nyheterna och riktlinjerna som ges av tillverkaren för att säkerställa en säker användning av produkten.