Kraftig minskning sedan 2022

Under de senaste två åren har antalet fattigpensionärer i Sverige minskat med mer än hälften. Från att ha varit 15 procent av pensionärerna år 2022, har andelen nu sjunkit till 7 procent. Denna dramatiska minskning beror till stor del på inflationens inverkan på garantipensionen samt införandet av inkomstpensionstillägget hösten 2021, enligt en rapport från Dagens Nyheter.

Inflationens roll

De senaste två årens inflation har bidragit till att höja olika pensionsförmåner, däribland garantipensionen. Eftersom dessa förmåner är knutna till prisökningarna i samhället, har pensionärerna skyddats från inflationens negativa effekter. Detta har resulterat i att deras pensioner har justerats uppåt i takt med de ökande priserna.

Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten, säger till Dagens Nyheter: “När inflationen är hög skyddas pensionärerna och de har i stor utsträckning pensionsförmåner som utvecklas i takt med prisökningarna.”

Stabila ekonomiska förhållanden

Enligt Settergren visar Pensionsmyndighetens analyser att pensionärernas ekonomi generellt sett är stabil och ligger på en nivå som myndigheten bedömer som rimlig. Han betonar dock att detta inte innebär att alla pensionärer har god ekonomi, utan att det fortfarande finns de som har det svårt ekonomiskt.

För två år sedan fanns det omkring 300 000 fattigpensionärer i Sverige. Idag har denna siffra sjunkit till cirka 140 000, vilket är en betydande förbättring. Trots detta fortsätter myndigheterna att arbeta för att ytterligare förbättra levnadsstandarden för Sveriges pensionärer och säkerställa att alla får en ekonomiskt trygg ålderdom.