Joonhee Won, vd för teknikbolaget Anoto, har meddelat sin avgång enligt ett pressmeddelande på måndagen. Istället kommer han att fokusera på att leda Knowledge AI (KAIT), ett tidigare dotterbolag och nu ett intressebolag till Anoto.

Won har tidigare lämnat teknikbolaget under 2021 för att arbeta med KAIT, men återvände som vd för Anoto i december samma år. Han kommer att fortsätta som vd fram till den 15 november för att ge styrelsen tillräckligt med tid att hitta en ersättare.

”Min avgång kommer att fullborda avkonsolideringen av KAIT från Anoto Group. Det finns i huvudsak två villkor för att uppnå avkonsolidering ur redovisningssynpunkt. Ett, ägande av mindre än 50 procent. Två, bristande kontroll eller effektiv kontroll. Anoto kan inte kontrollera KAIT eller ha effektiv kontroll över KAIT:s styrelse. Därför är min avgång från Anoto avgörande för att uppnå avkonsolidering, vilket är viktigt eftersom det minskar Anotos balansräkning och resultaträkning, men det är också avgörande för att skaffa ytterligare finansiering för KAIT”, säger Joonhee Won.

”Styrelsen kommer omedelbart att inleda en formell process för att hitta en lämplig ersättare för Joonhee. Jag har arbetat med Joonhee i mer än tio år och såg Anoto förvandlas under hans ledning. Hans främsta bidrag har varit att fundamentalt förändra Anotos mentalitet – från ett hårdvaru- till ett mjukvaruföretag. KAIT är ett lysande exempel på hur Anotos teknik kan skapa ett unikt och värdefullt mjukvaruföretag. Styrelsen uppskattar hans ihärdiga ansträngning att driva vidare med omvandlingen och önskar honom lycka till i sitt jobb som VD för KAIT,” säger Jörgen Durban, styrelseordförande för Anoto.