Storebrand Asset Management har meddelat att Anna Jönsson har utsetts till ny VD för deras Sverige-filial. Jönsson, som har varit verksam inom bolaget sedan 2017, kommer att fortsätta att inneha sin befattning som chef för institutionell försäljning och distribution samtidigt som hon tar över som VD. Detta tillkännagavs i ett nyligen utskickat pressmeddelande från bolaget.

Anna Jönsson har en gedigen erfarenhet inom finansbranschen och har innehaft flera ledande befattningar under de senaste 13 åren. Sedan 2017 har hon arbetat på Storebrand som chef för institutionell försäljning och distribution. Nu har hon blivit utnämnd till VD för företagets svenska filial, vilket visar på förtroendet som bolaget har för henne.

I pressmeddelandet betonar Jönsson att hennes främsta fokus kommer att vara att stärka Storebrand Asset Managements position som en strategisk samarbetspartner i Sverige. Bolaget har länge varit ledande inom hållbarhet när det gäller traditionella tillgångsslag, men Jönsson konstaterar att kunderna nu vill bredda och diversifiera sina portföljer utan att kompromissa med hållbarheten. Genom Storebrand Asset Managements multibutikskoncept kan man erbjuda ett bredare utbud av alternativa tillgångsslag såsom fastigheter, infrastruktur och Private Equity.

Med Anna Jönssons utnämning till VD ser Storebrand Asset Management fram emot att dra nytta av hennes erfarenhet och ledarskap för att fortsätta utveckla och stärka sin närvaro på den svenska marknaden. Jönssons framstående insatser inom bolaget de senaste åren har skapat en stabil grund för att bygga vidare på och möta de utmaningar och möjligheter som den svenska finansmarknaden erbjuder.