En av Sveriges ledande ekonomer, Ann Öberg, har valts in som oberoende styrelseledamot i Öhman Fonder.

Ann Öberg har en doktorsexamen från Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och har senast varit Klarnas nordiska chef för myndighetsrelationer och affärsstrategi. Tidigare har Ann varit chefekonom på Svenskt Näringsliv och på Handelsbanken, där hon också varit global analyschef och chef för marknadsstrategi affärsutveckling. Dessförinnan arbetade hon på Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet, där hon bland annat startade och byggde upp myndigheten Finanspolitiska rådet.

 ”Jag är oerhört glad att vi engagerat Ann och ser fram mot att samarbeta med henne”, säger Öhman Fonders ordförande Johan Malm. ”Att engagera Ann med hennes breda erfarenhet av affärsutveck-ling, makroekonomi, ledarskap och public affairs, är ett naturligt steg för att stärka vår position som den ledande fristående kapitalförvaltaren i Sverige. 

 Finansinspektionen har genomfört ledningsprövning och godkänt Ann Öbergs utnämning.

 Öhman Fonder är Sveriges största fristående kapitalförvaltare och förvaltar ett kapital på närmare 140 miljarder kronor. Fondbolaget arbetar långsiktigt, aktivt och ansvarsfullt och fokuserar enbart på kapitalförvaltning. Bolagets fonder finns att köpa på Avanza, Nordnet och flertalet andra fondplattformar.