Styrelsen i Parans Solar Lighting AB meddelar under måndagseftermiddagen att Anders Koritz kommer tillbaka som VD i bolaget. Han efterträder Helen Forsling, som tidigare meddelat att hon sagt upp sig. Anders har tidigare varit VD i bolaget under fem år fram till januari 2021. Anders tillträder igen den 30 mars 2021.

Det framgår av ett pressmeddelande. Parans Solar Lighting ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”.

Styrelsen i Parans Solar Lighting AB välkomnar Anders Koritz tillbaka till sin VD-post i bolaget. Han efterträder Helen Forsling, som tidigare meddelat att hon sagt upp sig. Anders har tidigare varit VD i bolaget under fem år fram till januari 2021. Anders tillträder igen den 30 mars 2021.

”Anders Koritz har haft en nyckelroll i att framgångsrikt attrahera QPT och dess investering i Parans. Vi har tillsammans haft detaljerade samtal och utbyte av idéer avseende QPTs strategiska investering i Parans och den utvecklingsplan vi avser genomdriva globalt, med speciellt fokus på den kinesiska marknaden. Som VD har Anders utmärkta ledaregenskaper, internationell vision och unika kunskaper om den kinesiska marknaden. Anders utnämning till VD är helt i linje med Parans strategiska utvecklingsbehov. Jag ser goda förutsättningar för en god försäljningsutveckling och att verksamheten snart ska nå lönsamhet under hans ledarskap,” säger Parans styrelseordförande Dr. Xiqing Sun.

Parans styrelseordförande Xiqing Sun ser goda förutsättningar för en god försäljningsutveckling och att verksamheten snart ska nå lönsamhet under Koritz ledarskap.

”Jag är verkligen glad att kunna återvända till Parans och fortsätta det arbete som
påbörjats. Parans har nu den mycket kompetenta och erfarna styrelse som bolaget behöver
och förtjänar, och jag har fullt förtroende för deras förmåga att styra bolaget mot framgång.
Jag vill speciellt gratulera Fred Sun för att han tagit rollen som styrelseordförande. Jag är
helt säker på hans starka förmåga att utveckla våra affärer med fokus på den kinesiska
marknaden,” säger Anders Koritz, tillträdande VD.