I Mäklarkollen och Köparkollen för augusti – som är Boneos undersökning om trender på bostadsmarknaden som går ut till mäklare och besökare på boneo.se – ses nu ett skifte i andelen köpare som spår ökade bostadspriser de nästkommande tre månaderna.

– I Mäklarkollen- och Köparkollen för augusti ser vi att andelen köpare som tror på högre priser nu ökar för första gången sedan januari. Det är sannolikt för tidigt för att prata om något trendbrott, då en majoritet fortfarande tror på lägre priser, men i och med att vi i augusti samtidigt också såg att bostadspriser faktiskt ökade så kan det indikera någon typ av skifte i marknaden, säger Fredrik Engdahl, VD på Boneo.

 

Andel besökare på Boneo som svarat på frågan “Tror du bostadspriserna kommer öka eller minska de närmaste 3 månaderna?”

 

Andel mäklare på Boneo som svarat på frågan “Tror du bostadspriserna kommer öka eller minska de närmaste 3 månaderna?“

Mäklarna och köparnas förväntningar om lägre bostadspriser har successivt ökat under hela året och tog rejäl fart under sommaren. Men nu syns ett skifte i undersökningen. För första gången sedan januari 2022 ökar nu andelen köpare som tror att bostadspriserna kommer stiga, med tre procentenheter jämfört med juli månads 8 procent. Mäklarna är däremot blygsamma till samma utveckling, där bara fem procent tror på ökade bostadspriser framöver – för andra månaden i rad. Istället tror 58 procent av mäklarna och 69 procent av köparna på en fortsatt prisminskning de kommande tre månaderna.

Andel besökare på Boneo som svarat på frågan “När planerar du att köpa bostad?”

 

Skiftet syns även i köparnas köpbenägenhet. Trots att det är fler personer som fortsatt förutspår lägre bostadspriser i höst, så finns det hög aktivitet bland personer som letar nytt boende. För första gången sedan maj 2022 är nu andelen besökare på boneo.se som planerar att köpa ny bostad inom sex månader 58 procent, en indikation på att köpsentimentet i marknaden ändrats. Där majoriteten, 21 procent, av dem planerar att köpa nytt redan inom den kommande månaden.

– Även om det fortsatt är oroligt på bostadsmarknaden, ser vi att vi kontinuerligt har stark trafik till Boneo med aktiva personer i bostadsresan som planerar att köpa ny bostad inom kort. Under sommarmånaderna brukar antalet objekt som läggs ut på marknaden minska, men nu i augusti börjar bostäderna, både till salu och kommande bostäder som vi kallar På G, läggas ut igen. Vissa avvaktar fortfarande när räntorna och elpriserna nu stiger – men det kommer alltid finnas behov av att flytta. Det ser vi svart på vitt när vi ser vår besöksstatistikavslutar Fredrik Engdahl, VD på Boneo.