I veckan har Gigger publicerat ett flertal positiva nyheter, varför det vid en första anblick kan tyckas märkligt att kursen samtidigt har fallit. Vid närmare analys har vi dock svaret till varför menar analytiker på ansedda Analyst Group. Gigger ingår i Finanstids koncept Veckans Aktie och aktien har innan lunch på fredagen ökat med drygt 7 %.

”Utifrån hur handelsmönstret i aktien har sett ut de senaste dagarna så ser vi en tydlig förklaring, och vi tror dessutom att detta nu kan vara avklarat varför trycket nedåt i aktien bör lätta”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Senaste nytt från Gigger:

  • Avtal tecknat med 4 Retail Sweden AB, eller ”ipool”, via vilka Gigger når mer än 1 700 arbetsplatser i Norden, innefattande företag som ICA, Coop, Hemköp, Willys, Elgiganten, Biltema m.fl.
  • Avtal tecknat med Kunskapscompaniet där Gigger blir det första gig-företaget i Sverige att anlitas av Stöd och Matchningsföretag med uppdrag från Arbetsförmedlingen. Gigger tar med detta avtal ett samhällsansvar för att möjliggöra att STOM/KROM-företag (Stöd och Matchning/Kundval Rusta och Matcha) som är anslutna till Arbetsförmedlingen får en ny förmedlingskanal att slussa ut sina deltagare i omställning till jobb.
  • Kort efter avtalet med Kunskapscompaniet tecknade Gigger ytterligare ett avtal med A till Ö Jobb & Rekrytering, vilket därmed blev det andra företaget inom branschen STOM/KROM med uppdrag från Arbetsförmedlingen som inom ett par dagar valt att ansluta till Giggers plattform.

”I början av veckan handlades Giggers aktie omkring 3 kronor och sedan dess har bolaget kommunicerat ett flertal positiva nyheter. Att aktien, på bara ett par dagar, har fallit med cirka 20 % för att handlas omkring 2,40 kronor, kan därmed vid en första anblick tyckas vara märkligt. Dock, vid närmare analys av bland annat orderdjup och handelsmönster, är vi av uppfattningen att den förklarande faktorn stavas Collabs. Gigger förvärvade bolaget tidigare i år och köpeskillingen finansierades genom att emittera nya aktier, där inte alla hade en s.k. lock-up-klausul. Vi är därmed av uppfattningen att de som stått för säljtrycket denna vecka är just säljarna av Collabs, vilka ställt ut stora aktieblock i marknaden och således utlöst den nedåtgående trenden i aktien som vi kunnat se under de senaste handelsdagarna. Baserat på hur själva transaktionen såg ut avseende köpet av Collabs, utifrån hur många aktier som emitterades och vad klausulerna var avseende lock-up, är vi av uppfattningen att säljarna snart bör få slut på aktier. Det i sig borde initialt resultera i en stabiliserad kurs, samt att utrymme då skapas för en återhämtning och uppgång i aktien”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Marknaden är glödhet – och tecken finns redan nu på att Gigger kan komma att presentera en stark Q1-rapport
Igår den 6 maj meddelade frilansbolaget Cool Company att de uppvisade stark tillväxt för samtliga affärsområden och länder under inledningen av årets andra kvartal, där den totala försäljningen i Sverige ökade med nära 50 % under april månad. Med hänsyn till detta, samt att Cool Company tidigare har meddelat att de för årets första kvartal (januari-mars) har levererat rekordsiffror, talar det för att marknaden för frilans- och gig-arbete under inledningen av 2021 är glödhet. Den 21 maj kommer Gigger att presentera sin Q1-rapport och med hänsyn till det momentum som Cool Company uppvisar, kan det vara rimligt att anta att även Gigger har kunnat dra nytta av den just nu starka tillväxten i marknaden, något som kan komma att bli synligt i Giggers delårsrapport för Q1-21.