Amido har nyligen meddelat att företagets styrelse har fattat beslutet att utnämna civilekonomen Patrik Simson till den nya verkställande direktören. Patrik Simson kommer att påbörja sin befattning den 9 oktober 2023 och kommer att efterträda styrelseledamoten Einar Lindqvist, som har agerat tillförordnad vd sedan april 2023. Amido är noterat på Spotlight Stock Market.

Urban Doverholt, ordförande för Amido, uttryckte sin tillfredsställelse med utnämningen och sa: ”Det känns mycket bra med Patrik Simson som ny vd på Amido. Med Patrik som ledare kommer vi kunna ta Amido till nästa nivå.”

Patrik Simson kommer senast från Klimator AB (Nasdaq First North Growth Market), ett mjukvaruföretag specialiserat inom tillämpad vägklimatologi, där han har innehaft befattningen som vd sedan 2021. Han har en imponerande bakgrund inom IT- och mjukvaruförsäljning, med gedigen teknisk kunskap och en målfokuserad inställning. Försäljning och ledarskap har varit kärnan i hans karriär, och det förväntas att hans energi och förmåga att bygga starka relationer med både medarbetare och kunder kommer att vara en värdefull tillgång för Amidos fortsatta tillväxtresa.

Patrik Simson har en gedigen utbildning och innehar en examen som civilekonom, MSc Business and Economics, från Göteborgs universitet från 1994. Han har även studerat marknadsföring i Österrike och internationella relationer i Boston, USA.

Urban Doverholt, ordförande för Amido, passade också på att tacka Einar Lindqvist för hans värdefulla insatser under interimsperioden. Lindqvist har arbetat aktivt och konstruktivt med att strukturera organisationen inför tillsättningen av den nya vd:n, vilket också har bidragit till att öka tempot på företagets marknadsaktiviteter och utvecklingsarbete.

Amido ser nu fram emot en spännande framtid under Patrik Simsons ledarskap och är övertygat om att företaget kommer att fortsätta sin positiva utveckling under hans vägledning.