Konsumentprisindex (KPI) visade en inflationstakt på 4,9 procent i USA under april månad. Enligt Bloombergs sammanställning hade analytiker i genomsnitt förväntat sig att siffran skulle förbli på 5,0 procent.

Kärninflationen, som exkluderar mat- och energipriser, var 5,5 procent. Enligt Bloomberg låg förväntningarna för kärninflation på 5,5 procent.

Månadsvis ökade både KPI och kärninflationen med 0,4 procent vilket var i linje med förväntningarna. Priserna på mat var oförändrade jämfört med föregående månad och detta var andra månaden i rad med oförändrade matpriser. Energipriserna steg med 0,6 procent medan priset på begagnade bilar ökade med 4,4 procent.

Efter en nedgång på 3,5 procent i mars ökade energiindex med 0,6 procent under april. Bensinindex steg med 3,0 procent under månaden, vilket utjämnade en minskning på 4,6 procent från föregående månad. (Innan säsongsmässig justering ökade bensinpriserna med 5,2 procent i april.)

Däremot minskade andra energikomponenter, där naturgasindex minskade med 4,9 procent under månaden, vilket var den tredje nedgången i rad för det indexet. Elindex minskade med 0,7 procent i april, samma som i mars.