Almi Invest har säkrat 400 MSEK från det statliga stödet. Kapitalet ska användas för att kunna kapitalisera nya innovativa bolag och start-ups som söker kapital via Almi Invest, i tiden då pandemin gör privata aktörer osäkra. Kapitalet ska även användas för att finansiera redan ingångna investeringar genom att kunna vara med i nyemissioner.
Läs hela nyheten hos Almi Invest här.

Kapitalet kommer att vara en del av nästa ändringsbudget och förväntas beslutas genom riksdagen i maj.

Ägare i ca 350 bolag
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare och är delägare i ca 350 bolag inom Tech, Life Science, Industri och Cleantech.

Ökning med 122 % första kvartalet
Riskkapitalbolaget Almi Invest förvaltar 8 regionala fonder samt en nationell GreenTech-fond på totalt ca 3 miljarder och investerar i innovativa och skalbara bolag. 2019 gjorde Almi Invest 144 ny- och följdinvesteringar i startup- och tillväxtbolag. Under årets första kvartal ökade investeringarna med 122%, jämfört med första kvartalet 2019.