Almi Invest investerar ca tre miljoner kronor i Plantvation, som utvecklar en automatiserad och hållbar odlingsteknik för skogsplantor. I emissionen på 5,8 miljoner kronor deltar även privata investerare. Pengarna ska gå till produktutveckling och marknadsföring.

Behovet av att plantera mer skog ökar över hela världen i syfte att få ner koldioxidhalten i atmosfären. Därmed ökar efterfrågan på skogsplantor, men plantskolorna drivs med äldre, manuella metoder och har svårt att leverera i den omfattning som krävs.

Sundsvallsbaserade Plantvation har utvecklat en automatiserad odlingsteknik som skapar en effektiv och hållbar odlingsprocess för skogsplantor. Plantorna odlas i en sluten miljö, vilket ger säkra och repeterbara resultat året runt. Bolagets teknik ger högre groddbarhet och gör att plantorna kan växa på ett år i stället för två. Dessutom möjliggör den en produktion utan bekämpningsmedel, minimalt med vatten och möjlighet till nästintill energineutral produktion genom energiåtervinning.

–  Plantvation har en unik lösning i en bransch som har mycket att vinna på digitalisering. Bolaget har ett stort försprång på marknaden där det ännu inte dykt upp några direkta konkurrenter. Det gör att vi ser positivt på bolagets möjligheter att lyckas – både i Sverige och internationellt, säger Eva Nordlander, Fund Manager på Almi Invest.

Plantvations produkt – QS Greenbox – är i ursprungsutförandet anpassad för uppdrivning av miljontals plantor till de stora skogsarealerna i norra Europa. I en upp till åtta våningar hög anläggning ska 14 miljoner plantor kunna drivas upp per år, på en yta av bara 100 kvadratmeter. I övriga Europa samt många andra delar av världen, är plantskolorna mindre och företaget håller nu på att ta fram ett mindre system för att bredda sitt erbjudande och nå en större kundgrupp.

–  Tack vare denna investering kan vi nu satsa på tillväxt i en snabbare takt, säger Johanna Johansson, vd och grundare på Plantvation. Vi har redan upparbetade intressenter på en internationell marknad. Därför satsar vi nu på vår mobila enhet, som lätt kan skickas ut till nya marknader och som matchar produktionsbehoven där.

Plantvation är en avknoppning från Nypro AB, som utvecklat slutna system för grönsaksodling i över 20 år. Sedan drygt 10 år tillbaka har tekniken anpassats för produktion av skogsplantor.