Trots att bostadspriserna har sjunkit i Skåne, så är det fortfarande svårt för unga människor att komma in på bostadsmarknaden. Stigande levnadskostnader och ökande räntor underminerar möjligheten för unga skåningar att köpa bostad. Dessutom har chansen att spara till en insats minskat.

Även om priserna på bostäder har gått ner har kostnaderna ökat. Det senaste ekonomiska läget, som präglas av hög inflation, har gjort det dyrare att köpa bostad. En grupp som särskilt påverkas är unga förstagångsköpare som nu måste ta höga lån för att kunna köpa bostad.

Högre levnadskostnader, ökade räntor och högre månadsavgifter påverkar hushållens ekonomi negativt. Särskilt sårbara är de som tidigare hade små ekonomiska marginaler, inklusive unga människor, enligt Anders Hansson, privatekonom på Sparbanken Skåne.

Ökade kostnader påverkar direkt ungas möjlighet att köpa och äga en egen bostad.

I genomsnitt har huspriserna i Skåne minskat med 12 procent de senaste två åren, och bostadsrätter har sjunkit med 5 procent. Trots prisfallen har dock minskade reallöner gjort det förhållandevis dyrare att köpa bostad.

En rapport från Swedbank och Sparbankerna, Boindex, visar att hushållens köpkraft för bostäder har minskat kvartal efter kvartal sedan mitten av 2021. Till exempel måste unga förstagångsköpare i Kristianstad nu lägga 32 procent av sin disponibla inkomst på boendekostnader för en bostadsrätt på 35 kvadratmeter, jämfört med 27 procent för två år sedan.

För att köpa en liknande lägenhet i Malmö måste en person nu lägga 39 procent av sin inkomst på boendekostnader, jämfört med 34 procent för två år sedan. Även i Helsingborg och Hässleholm har andelen av inkomsten som går till boendekostnader ökat, enligt Boindex.

Särskilt för de som saknar större besparingar eller tidigare bostadsaffärer har inträdesbarriären till bostadsmarknaden höjts ytterligare. De ökade kostnaderna har minskat utrymmet i privatekonomin för att spara ihop den nödvändiga kontantinsatsen på 15 procent av bostadspriset.

“Tröskeln till bostadsmarknaden har blivit högre, trots lägre priser än för ett par år sedan. Förutom att boendekostnaderna ökat har högre levnadskostnader gjort det svårare att spara till en insats. Detta kommer sannolikt påverka förstagångsköpare under lång tid framöver,” säger Anders Hansson.

Den 21 september förväntas Riksbanken meddela ytterligare höjning av styrräntan från nuvarande 3,75 procent.

Inflationsdatan indikerar att kostnadsökningarna i samhället börjar avta, men frågan är om det sker tillräckligt snabbt. De flesta tecken tyder på att Riksbanken kommer höja räntan i september, kanske även vid ytterligare tillfällen innan toppen är nådd. Självklart kommer detta att påverka bostadsmarknaden och särskilt köpare med hög belåning,” säger Anders Hansson.

Privatekonomens tips: Så bygger du som ung vuxen en sund privatekonomi

  • Lär dig om ekonomi, budget och försäkringar. Med rätt kunskap blir det lättare att fatta genomtänkta beslut, något som har betydelse hela livet igenom.
  • En budget ger överblick över inkomster och utgifter, en förutsättning för att kunna hushålla och hitta områden att förbättra för att skapa marginaler i ekonomin.
  • Sparande är grunden för att finansiera konsumtion och inköp. Var försiktig med dyra snabblån och undvik skuldfällor som riskerar att bli långvariga.
  • Tänk på att även ett litet månatligt sparande växer till betydande belopp över tid. Om du inte aktivt kan sätta av pengar, försök spara i kostnaderna för att frigöra medel.
  • Spara i första hand till en ekonomisk buffert för oförutsedda händelser och därefter till större inköp eller en kontantinsats till kommande bostadsköp. Två månadslöner efter skatt är ett bra riktmärke för bufferten.
  • Placera långsiktigt sparande i en sparform som ger god avkastning över tid. Efterhand kommer du att tjäna pengar på dina pengar och dra nytta av den så kallade ränta på ränta-effekten. Aktier och fonder är en bra sparform för långsiktigt sparande, men tänk på avgifterna.