Statligt bidrag: 50% vid installation av elbilsladdning

Ladda Bilen Bidraget, finansierat av Naturvårdsverket, är ett investeringsstöd som främjar utbyggnaden av laddstationer för elbilar i Sverige. Genom detta bidrag kan företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer få tillbaka 50 % av deras totala investeringskostnad för installation av elbilsladdning. Företaget ChargeNode har i ett blogginlägg tydligt förklarat hur bidraget fungerar, läs mer hos i ChargeNodes nyhetsrum.

Stöd för icke publika laddstationer

Bidrag för icke publika laddstationer är tillgängliga för installationer inom privatägda områden som bostadsrättsföreningar eller företagsparkeringar. Ansökan kan skickas in antingen före eller efter att installationen är färdigställd. Stödet ges som ett engångsbelopp och täcker 50% av projektets kostnad, med ett tak på 15 000 kr per laddpunkt, så länge medel är tillgängliga.

Stöd för publika laddstationer

För installationer tillgängliga för allmänheten, som de längs vägar eller i offentliga parkeringshus, administreras bidragen genom programmet Klimatklivet. Ansökan om stöd för dessa laddstationer måste göras innan installationen påbörjas. Handläggningstiden för dessa ansökningar hos Naturvårdsverket kan vara 3–4 månader.

Ansökan om du har Bank-ID

För att ansöka om bidrag krävs det att en tvåstegsprocess följs. Den första steget innebär en preliminär ansökan där den uppskattade kostnaden och planerade platsen för installationen specificeras. Naturvårdsverket kommer sedan att meddela om bidraget beviljas, vilket reserverar medel i systemet för upp till tolv månader.

Begäran om utbetalning

När åtgärden är slutförd ska en Begäran om utbetalning skickas in. Det finns två alternativ beroende på om åtgärden var slutförd vid ansökningstidpunkten eller inte. Om inte, har ansökande parter 12 månader på sig att färdigställa projektet, med ytterligare tre månader för att inkomma med en begäran om utbetalning.

Allmänt om bidraget

Ladda Bilen Bidraget är till för att stödja olika typer av organisationer som behöver egna laddningslösningar. Det omfattar allt från bostadsrättsföreningar till företagsparkeringar och är avsett att förenkla processen för att installera laddinfrastruktur.

Bidrag för företag

Företag som installerar laddstationer för elbilar kan också ansöka om detta bidrag. Vårt team assisterar genom hela processen, från den första ansökan till den färdiga installationen, och ser till att alla krav och regler efterföljs för att maximera chansen att erhålla bidraget.

Ladda Bilen Bidraget är ett exempel på hur statliga insatser kan underlätta övergången till en mer hållbar och elektrifierad framtid, samtidigt som det stöttar lokala initiativ och infrastrukturprojekt.