Det är tydligt att vi står inför en mer osäker ekonomisk period med höga räntor och en möjlig lågkonjunktur. Detta har väckt oro för att många privatpersoner kommer att minska sin prioritering av bilkostnader på grund av de stigande levnadskostnaderna. Trots detta visar den senaste försäljningsstatistiken för begagnade bilar att marknaden fortfarande är robust och att andelen laddbara fordon fortsätter att öka.

Under året har nybilsförsäljningen nästan halverats jämfört med föregående år, delvis på grund av borttagandet av klimatbonusen hösten 2022. Men begagnatmarknaden håller fortfarande stången. I augusti ökade försäljningen av begagnade fordon med 4% jämfört med samma månad föregående år.

– Detta är delvis drivet av den ekonomiska situationen med ökade räntor, säger Klaus Silfvenius, bilhandelansvarig på MRF. Köparna drar sig för att beställa nytt, dela beroende på osäkerheten för när bilen väl kommer då det fortfarande är eftersläpning i leveranser, dels för att det är enkelt och billigare att köpa en begagnad bil.

När det gäller märkesförsäljning finns det inte mycket förändring. Volvo förblir den mest sålda bilen med en marknadsandel på cirka 18,5% i augusti, följt av Volkswagen med 13,8%. En intressant förändring är att Kia nu har klättrat till tredje plats med en andel på 9,6% i augusti, jämfört med 7,4% samma månad året innan. Andra populära märken inkluderar Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Renault, Skoda och sist men inte minst Ford.

Om man tittar på fördelningen baserat på bränsle så sker en tydlig förskjutning mot laddbara fordon sedan förra året medan rena dieselbilar är de som minskar mest. Klaus Silfvenius fortsätter med att lyfta fram andra intressanta iakttagelser:

– Det är boende i eget hus som ökar sina köp av bil medan boende i lägenhet minskar. Dessutom ser vi att andelen köp utan finansiering ökar kraftigt medan kreditköp av privatperson minskar kraftigt. Det höga ränteläget spelar säkert en stor roll här.

MRF fortsätter att övervaka och analysera begagnatmarknaden och publicerar månatliga rapporter samt tillhandahåller statistik på sin webbplats. För medlemsföretagen erbjuder MRF Power BI försäljningsstatistik för begagnade bilar, vilket ger möjlighet att jämföra märken och försäljningsutveckling per år eller per månad.