Överanvändning av smartphones påverkar sömnen

Smartphones har blivit en oumbärlig del av svenskars liv, och för många svenskar är det svårt att dra gränsen mellan skärmtid och avkoppling. En färsk studie från Deloitte visar att 44 procent av svenskar i åldern 16-75 erkänner att de håller sig vakna längre än planerat på grund av sin telefonanvändning. Dessutom sträcker sig hela 69 procent efter sina mobiler så fort de vaknar på morgonen.

Jonas Malmlund, partner på Deloitte, kommenterar detta fenomen och påpekar att överanvändning av smartphones är kopplat till psykisk ohälsa och koncentrationssvårigheter. Trots detta är det många som kämpar med att minska sin skärmtid och ändra sina digitala vanor.

En generationsklyfta i skärmanvändning

Studien, som går under namnet “Digital Consumer Trends 2023 – the Scandinavian Cut” avslöjar att överanvändningen av smartphones framför allt är ett problem för yngre generationer som är vana vid att smidigt navigera mellan den fysiska och digitala världen. Bland svenskar i åldern 16-24 anser hela 75 procent att de spenderar för mycket tid på sina smartphones, och 69 procent uppger att de förblir vakna längre än planerat på kvällen på grund av sina mobiler. I kontrast till detta är motsvarande siffror bland de äldre, i åldern 65-75, betydligt lägre – 28 respektive 14 procent.

Jonas Malmlund förklarar att detta starka samband med användningen av sociala medier. De yngre generationerna tillbringar betydligt mer tid på sociala medier, där 69 procent av 16-24-åringar spenderar mer än två timmar om dagen. Motsvarande siffra för åldersgruppen 65-75 är endast 14 procent.

Generativ AI tar Sverige med storm

En intressant observation från studien är att nästan en tredjedel, närmare bestämt 29 procent, av svenskarna i åldern 16-75 har provat minst ett generativt AI-verktyg inom loppet av ett år sedan ChatGPT lanserades. Vad som är ännu mer imponerande är att användningen av dessa verktyg inte bara handlar om lek och nöje. 35 procent av de som testat AI rapporterar att de har använt det i sitt arbete, medan 51 procent har använt det i sina studier. Dessutom använder hela 40 procent av de som har testat AI det minst en gång i månaden, och ungefär hälften använder det minst en gång i veckan.

Det är dock en åldersrelaterad skillnad i användningen av generativ AI. Bland svenskar i åldern 16-24 har hela 68 procent testat ett generativt AI-verktyg, medan motsvarande siffra i åldersgruppen 65-75 är endast 6 procent.

Streamingvanor förändras i Sverige

Svenskar älskar att streama filmer och TV-serier, och antalet dagliga tittare har ökat från 35 procent förra året till 37 procent i år bland personer i åldern 18-75. Samtidigt har tillgången till video-on-demand-tjänster (SVOD) minskat från 81 procent år 2022 till 72 procent i år.

Jonas Malmlund förklarar att detta är en markant minskning som också är märkbar i andra skandinaviska länder samt på flera europeiska marknader, inklusive Nederländerna, Italien och Belgien. Denna minskning tros delvis bero på hög inflation, men också på att konsumenterna blir allt mer prismedvetna och kräsna när det kommer till innehåll.

Vidare uppger 26 procent av svenskar i åldern 18-75 att de har sagt upp minst en SVOD-tjänst under det senaste året. De vanligaste orsakerna till att prenumerationer avslutas är att de inte används tillräckligt ofta, att de är för dyra eller att man behöver minska sina prenumerationskostnader med tanke på ökade kostnader inom andra områden.

Samtidigt visar studien att många svenskar är villiga att dela sina inloggningsuppgifter med vänner och familj för att hjälpa dem att spara pengar. Faktum är att 40 procent av svenska prenumerationer på tjänster som Netflix, HBO och Disney+ delas av två eller flera hushåll, vilket naturligtvis påverkar leverantörernas intäkter negativt.

Slutsatser och framtiden

Deloittes rapport “Digital Consumer Trends 2023 – the Scandinavian Cut” ger en djupgående inblick i svenskarnas digitala vanor och trender. Den visar på den utmaning som överanvändning av smartphones utgör, särskilt bland yngre generationer, samt det ökande intresset för och användningen av generativ AI. Dessutom reflekterar den förändringar i streamingvanor och hur prenumerationsbaserade tjänster utvecklas i Sverige.

För att hantera problemen med överanvändning av smartphones och säkerställa en hälsosam balans mellan den digitala och den fysiska världen behöver vi fortsätta att öka medvetenheten om dessa frågor och uppmuntra till bättre digitala vanor. Samtidigt är användningen av generativ AI ett tecken på den ökande digitaliseringen av samhället, vilket kräver både utbildning och reglering för att hantera dess konsekvenser.

Hela rapporten kan läsas här.