Utdelningarna för MSCI Europe har återigen nått nya rekordnivåer, och enligt Allianz Global Investors beräkningar uppgick dessa utdelningar från företag inom MSCI Europe till cirka 407 miljarder euro under 2023. Enligt prognosen för 2024 förväntas utdelningarna landa på omkring 433 miljarder euro, vilket representerar en ökning på cirka 6,5 % jämfört med det föregående året. Inför 2025 förutspås utdelningarna stiga till 460 miljarder euro, vilket motsvarar en ökning med 13 % jämfört med 2023.

Jörg de Vries-Hippen, chef för Investments Equity Europe, säger:
– Den senaste ökningen är en fortsättning på trenden med stigande utbetalningar, vilket endast avbröts 2020 på grund av coronaviruset. Utsikterna är också fortsatt positiva: utdelningarna förväntas växa både innevarande och nästa år.

Grant Cheng, Portfolio Manager Dividends, tillägger:
– Det finns dock stora skillnader på sektornivå, vilket talar för diversifiering och urval när investeringsbeslut fattas. Utdelningarna stiger särskilt inom finans- och konsumentsektorn.

Norge kvar i toppen – Sverige förväntas dela ut i nivå med 2023

Även direktavkastningen visar en positiv trend, där den representerar den procentuella utbetalningen i förhållande till aktuell aktiekurs. För bolag inkluderade i MSCI Europe låg direktavkastningen på 3,47 % vid slutet av 2023 och förväntas öka till 3,67 % under det pågående året. Svenska företag inom MSCI noterade en direktavkastning på 3,67 % det senaste året och förväntas hålla sig på samma nivå under 2024.

Norska företag förväntas behålla sin position i toppen av den europeiska rankingen, även om direktavkastningen förväntas minska från 7,2 % år 2023 till 6,4 % år 2024.

Allianz Global Investors utdelningsstudie

Allianz Global Investors utdelningsstudie belyser utdelningarnas betydelse för den samlade avkastningen på aktieinvesteringar genom att analysera historiska trender. Över de senaste fyrtio åren har utdelningar utgjort nästan 36% av den årliga totala avkastningen för MSCI Europe. För Nordamerika (MSCI North America) och Asien-Stillahavsområdet (MSCI Pacific) har motsvarande andelar varit 22 % och nästan 41 %, vilket pekar på utdelningarnas signifikanta roll i den övergripande utvecklingen av aktiemarknaderna i dessa regioner.

Dr Hans-Jörg Naumer, Global Head of Capital Markets & Thematic Research och författare till studien, säger:
– Historiskt har utdelningar gett ett betydande bidrag till den totala avkastningen på aktier. De har också utvecklats mer stadigt än företagens vinster, vilket leder till slutsatsen att företagen vanligtvis upprätthåller sin utdelningspolicy när den väl är etablerad och tenderar att höja utdelningen snarare än att minska dem, även om företagens vinster visar en svagare utveckling. Utdelningar ger därför en stabilitet till portföljen, särskilt i oroliga tider.

Läs hela studien här