Specialstålbolaget Alleima har beslutat att öka sin produktionskapacitet för applikationsrör, inklusive värmeväxlarrör, genom att investera 250 miljoner kronor i en ny anläggning för kallbearbetning i Zhenjiang, Kina. Denna information framgår av ett officiellt pressmeddelande.

Göran Björkman, vd och koncernchef för Alleima.

“I linje med vår strategi utökar vi vår kapacitet att leverera till den växande marknaden för applikationsrör för kemi- och petrokemisegmentet i Kina. Vi är idag en av de ledande aktörerna inom premiumsegmentet och då vi ser en ökande efterfrågan driven av utbyggnaden av infrastruktur i kemifabriker, är investeringen en viktig möjliggörare för att bibehålla vår position och för fortsatt lönsam tillväxt i regionen, säger Göran Björkman, VD och koncernchef för Alleima.

Den nya anläggningen kommer att byggas på platsen för Alleimas befintliga anläggning i Zhenjiang och kommer att ha en total golvyta på över 10 000 kvadratmeter. Produktionen kommer gradvis att öka från och med 2025 och kommer att lägga till ytterligare kapacitet för kallbearbetning, för att möta den ökande efterfrågan på produkter som värmeväxlarrör, kompositrör och andra applikationsrör. Dessa produkter är särskilt eftertraktade inom kemi- och petrokemisegmentet i Kina. Dessutom kommer anläggningen att ha förmågan att tillverka rör för utvidgningen av den kinesiska infrastrukturen för grön vätgas.

Investeringen kommer att genomföras under en treårsperiod, och företagets tidigare riktlinjer för nettoinvesteringar (capex) för 2023, om cirka 800 miljoner kronor, förblir oförändrade.