Industriföretaget Alfa Lavals första kvartalsrapport för 2023 visar en högre omsättning och justerat EBITA-resultat än förväntat. Omsättningen ökade med 32,9 procent till 14 111 MSEK, vilket överträffade Factset analytikerkonsensus på 13 541 MSEK. Klockan 13:30 rapportrusar Alfa Laval-aktien över 6,6 procent och agerar draglok i OMXS30.

Den organiska tillväxten uppgick till 15 procent och det justerade EBITA-resultatet var 2 387 MSEK, vilket var högre än väntade 2 120 MSEK, med en tillhörande justerad EBITA-marginal på 16,9 procent (17,1). Resultatet efter skatt blev 1 515 MSEK, högre än analytikerkonsensus på 1 301 MSEK, medan resultatet per aktie var 3,64 SEK (2,22). Orderingången var rekordhög och nådde 18 385 MSEK, vilket var 19,2 procent högre än analytikerkonsensus, med en organisk tillväxt på 25 procent.

Alfa Laval såg en hög efterfrågan under det första kvartalet men förväntar sig att efterfrågan under det andra kvartalet 2023 kommer att minska. Enligt Alfa Lavals rapport, förväntas marknadsförhållandena att fortsätta vara positiva, men efterfrågan beräknas minska under det kommande kvartalet. I föregående rapport förutsåg företaget att efterfrågan skulle vara likvärdig med det fjärde kvartalet 2022.

“Koncernen kommer följa den globala makroekonomiska utvecklingen, men marknadsförhållandena förväntas förbli positiva, även om efterfrågan förväntas bli sekventiellt lägre under nästa kvartal”, uppger Alfa Lavals vd Tom Erixon i delårsrapport.

I sin delårsrapport meddelar bolaget att de globala leveranskedjorna fortsatte att stabiliseras under första kvartalet, vilket ledde till att faktureringen ökade med 33 procent till 14,1 MSEK.

Bolagets vd, Tom Erixon, förväntar sig en fortsatt positiv trend under det andra kvartalet, trots inflationstryck. Även om volatiliteten i råvarupriser och valutor fortsatte att påverka marginalen, förbättrades försäljnings- och administrationskostnaderna som en del av omsättningen betydligt under kvartalet på grund av den starka försäljningen.