Pensionsjätten Alecta har hamnat i blåsväder efter investeringsmissar som har kostat bolaget nära 20 miljarder kronor. Efter Alectas årliga överstyrelsemöte har det nu blivit klart att hela styrelsen och den sparkade vd:n, Magnus Billing, beviljas ansvarsfrihet av överstyrelsen.

Överstyrelsens vice ordförande, Peter Hellberg, förklarar att utredningen visar att allt har legat inom de mandat som kapitalförvaltningen har haft och att det därmed blir naturligt att bevilja ansvarsfrihet.

När ansvarsfrihet nekas kan överstyrelsen stämma och kräva ansvariga i styrelsen eller vd skadestånd för inträffade händelser det gångna året. Detta sker sällan i svenska storbolag, men det anses ha ett signalvärde att neka ansvarsfrihet.

Styrningen av Alecta och styrelsens sammansättning har ifrågasatts efter de misslyckade investeringarna. Huvudmännen, de fackliga organisationerna och Svenskt Näringsliv, kommer nu att noga analysera och diskutera detta.

Den förmånsbestämda pensionen påverkas inte alls av bankkraschen, medan den premiebestämda pensionen påverkas något. En mediankund med ett kapital på omkring 61 000 kronor får på sikt en minskad pension på 16 kronor i månaden enligt Alectas bedömning.

Alectas tillförordnade vd, Katarina Thorslund, betonar vikten av att återupprätta allmänhetens förtroende för bolaget och visa att påverkan på pensionerna är liten. Bolaget bedömer sig kunna fortsätta inflationssäkra utlovade nivåer på pensionerna.

Även om ansvarsfrihet har beviljats för hela styrelsen och den sparkade vd:n, har det ändå fattats beslut om en nytändning och ny ledning för att driva igenom de förändringar som behövs.

Det återstår att se om Alecta kan återta allmänhetens förtroende och leverera god och stabil avkastning för att ta igen förlorade medel för premiebestämda pensioner.