Akademiska Hus har tecknat avtal med Intea Fastigheter om försäljning av fastighetsbeståndet i Kristianstad och byggnaden Niagara i Malmö. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,6 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastighetsbeståndet i Kristianstad består av fastigheten Näsby 34:24 som uppfördes 1917-1923. Den har en markareal om cirka 80 000 kvadratmeter och är bebyggd med ett 20-tal byggnader med en bruttoarea om 42 000 kvadratmeter. I dagsläget hyr Högskolan Kristianstad majoriteten av lokalerna. 

Niagara på Universitetsholmen i Malmö har en markareal om drygt 4 500 kvadratmeter och en byggnad med en bruttoarea om 26 000 kvadratmeter som stod klar 2015. Niagara består av tre separata huskroppar med fem, sju och elva våningar som länkas samman av ett atrium. Nuvarande hyresgäst är Malmö universitet.

Intea tillträder den 15 mars 2021 och tar över samtliga befintliga hyreskontrakt i oförändrad form.

– Intea är en etablerad aktör inom segmentet samhällsfastigheter och har ett långsiktigt intresse av att förvalta och utveckla fastigheterna åt våra nuvarande hyresgäster. Vi är mycket nöjda med överenskommelsen, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

– Vi tar med varm hand över dessa fina objekt med dess viktiga verksamheter. Både Malmö universitet och Högskolan Kristianstad är mycket framgångsrika och vi ser fram emot att lära känna både dem och husen närmare, säger Charlotta Wallman Hörlin, operativ chef på Intea.

Konsultbolaget Nordanö har varit rådgivare till Akademiska Hus i försäljningen.