AIFM Group AB (“AIFM”) har ingått ett nytt spännande samarbete med Sensum Investment AB. Tillsammans har AIFM och Sensum Investment lanserat “Sensum Strategy Global”. Fonden förvaltas av AIFM Capital AB, ett dotterbolag till AIFM. Ansvarig förvaltare är Fredrik Hegbart.

Sensum Strategy Global är en aktivt förvaltad makrodriven long-only aktiefond som placerar globalt i företag av hög kvalitet. Ansvarig förvaltare Fredrik Hegbart har över 26 års erfarenhet från bolagsanalys, makroanalys och kapitalförvaltning hos L E Lundberg Kapitalförvaltning AB. Baserat på erfarenheterna har han skapat en unik investeringsstrategi – Sensumstrategin – som används i förvaltningen av fonden.

Det är fantastiskt att få lansera Sensum Strategy Global. Jag kommer i förvaltningen använda mig av det vi kallar Sensumstrategin, vilket innebär en kontinuerlig och metodisk analys av både bolag, makroindikatorer och marknadsklimat. Utkomsten av analysen används sedan för att bestämma vilken karaktär exponeringen i fonden ska ha. Fonden är alltid fullinvesterad i globala kvalitetsbolag, men när marknadsklimatet förändras ändras också typen av företag fonden investerar i. Världens bästa bolag är inte alltid världens bästa aktier. Genom att ha en tydlig vy på börscykeln strävar Sensum Strategy Global efter att skapa attraktiv avkastning i olika marknadsmiljöer, säger Fredrik Hegbart.

Om beslutet att samarbeta med AIFM skriver Richard Hellekant, VD för Sensum Investment AB: – För Sensum är det mycket viktigt att ha en professionell, kreativ och långsiktig partner som ligger i framkant vad gäller fondadministration och fondförvaltning. Allt detta uppfylls i vårt samarbete med AIFM. Vi kan då lägga allt fokus på det som är värdeskapande för oss, utveckling av Sensumstrategin och marknadsföring av Sensum Strategy Global.

“På fondmarknaden krävs det nya angreppssätt för att skapa attraktiv avkastning. Sensums investeringsstrategi är unik och har utvecklats och förfinats under många år. Det har varit ett sant nöje att få arbeta tillsammans med Sensum för att förverkliga den här fonden och vi ser med tillförsikt fram emot den fortsatta resan”, säger Johan Björkholm, vice VD och ansvarig för affärsutveckling på AIFM Group.

Första handelsdag för Sensum Strategy Global är den 1 juni 2022. Fonden ligger redan uppe på Avanza och kommer successivt att göras tillgänglig på fler plattformar under juni.