När man pratar om hur man kombinerar AI och försvar tänker kanske många på ”mördarrobotar”. Men sådana Black Mirror-liknande scenarier stämmer inte, att politisera ämnet riskerar att göra oss oförberedda på att möta hot från fientliga stater och icke-statliga aktörer. Den allra största andelen av användningen av AI i försvarssektorn är faktiskt väldigt okomplicerat och etisk. Det kan till och med rädda liv enligt Leo Heng, chefsstrateg på teknik- och designföretaget Reaktor.

Artificiell intelligens (AI) förväntas ha en betydande inverkan på samhällsutvecklingen under de närmaste åren. AI kommer att tillämpas i en mängd olika tekniska system, vilket innebär att AI även kommer att påverka viktiga delar av svensk försvarsförmåga och nationell säkerhet i vid mening. Något som bland annat uppmärksammats av FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

– Ett lands säkerhetsfunktioner kan jämföras med ett spindelnät. Samordnade hot riktas ofta mot olika sektorer i flera ändar av ett nätverk. En hybridattack kan för det otränade ögat se ut som några till synes mindre incidenter i olika delar av ett land. När myndigheter bara övervakar sin egen domän är det inte alltid lätt att se helheten, säger Leo Heng.

Just därför behöver Sverige en spindel i nätet menar Leo Heng, en spindel som kan känna även de minsta vibrationer från varje hörn av vårt samhälle. Spindeln är dock inte en enskild människa – utan en serie toppmoderna system som drivs av artificiell intelligens. För att upptäcka hybridhot krävs nämligen att en nation har samarbetande nätverk som delar rådata i realtid.

– Tittar man närmare på Sveriges försvarsförmåga kan AI-metoder leda till förbättringar i flera avseenden. För den svenska Försvarsmakten kan AI-system bidra till militära operativa och taktiska fördelar och för totalförsvaret i stort ger AI möjlighet att effektivisera administrativa uppgifter genom att införa olika nivåer av automatisering, förklarar Leo Heng.

En viktig uppgift hos alla som jobbar med säkerhet är att leverera relevant information på rätt plats vid rätt tidpunkt. Artificiell intelligens kan hjälpa till att filtrera den mest relevanta informationen och se till att den landar hos de som bäst behöver den, vilket innebär ett mer effektivt utnyttjande av resurser som du inte hade möjlighet att använda tidigare.

– Samhällen och organisationer behöver en framtidsinriktad vision och vara redo att anta stora utmaningar för att säkerställa vårt samhälles gemensamma välbefinnande och säkerhet. Systemen vi bygger idag behöver ha både fredstid och kris i åtanke. Genom att skydda kritiska system här och nu ser vi till att de gör sitt jobb även när mängden data ökar, säger Leo Heng.

Omfattningen av potentiella tillämpningar, tillsammans med potentialen för förbättringar, gör AI-teknik attraktiv även av ekonomiska skäl.

– Men minst lika viktigt är vetskapen om att det krävs kunskap och mänskliga resurser om möjligheterna ska förverkligas. För att totalförsvaret ska kunna dra nytta av de möjligheter som AI-tekniken erbjuder, och möta utmaningarna, behöver även AI-expertisen inom relevanta organisationer öka, avslutar Leo Heng.