Food tech-bolaget Agtira har ingått ett avtal med Greenfood, en livsmedelskoncern, för att bygga en ny anläggning i Boden. Avtalet har ett värde på upp till 285 miljoner kronor.

– Avtalet visar det unika i vår affärsmodell. När vi sålt 100 procent av produktionen under 10 års tid kan vi fortsätta fokusera på det vi är bäst på, att utveckla och drifta anläggningarna. Affären gör också att vi blir en av de största aktörerna i Sverige på gurkmarknaden, säger Pontus Lamberg, chief operating officer på Agtira.

Agtira och Greenfood har planerat att bygga totalt 10 anläggningar tillsammans, enligt ett samarbetsavtal som ingicks förra året. Anläggningen i Boden blir en av dem och kommer att öka Agtiras produktionskapacitet med ungefär 65 procent.

Avtalet är ett så kallat Farming as a Service-avtal, vilket innebär att Agtira ansvarar för allt från plantering till skörd, medan Greenfood tar hand om försäljning och distribution av grönsakerna. Greenfood är en ledande aktör inom hälsosam mat i norra Europa och erbjuder allt från salladsbarer och färdigrätter till färsk frukt och grönt från odlingar runt om i världen.

Växthuset i Boden blir det första projektet inom affärsområdet Upcycling som båda företagen ser stora möjligheter med. Växthuset kommer att värmas upp med överskottsenergi från en närliggande serverhall.

– Potentialen att tillvarata restvärme från datahallar och andra industrier är en enorm, ofta outnyttjad resurs som finns på många håll i landet. Därför väljer vi att lyfta det som ett särskilt intressant spår inför kommande etableringar, då det förbättrar både driftekonomi och hållbarhet, säger Pontus Lamberg.

– Med hjälp av restvärme och modern teknologi kan vi öka norra Sveriges tillgång till färsk och hållbar gurka året om. Gurkorna kan säljas direkt efter att de plockats från plantan, vilket ger en oslagbart färsk produkt som producerats på ett hållbart sätt och med minimal vattenförbrukning, säger Ted Stenshed, vd för affärsområdet Greenfood Fresh Produce.

Fördelarna med Agtiras hållbara resurseffektiva odlingar är många:

De bidrar till att den svenska självförsörjningsgraden ökar, något som blivit uppmärksammat i samband med den senaste tidens globala oroligheter.

Transporterna minimeras, eftersom Agtira odlar där kunderna finns.

Odlingssystemen är slutna, vilket innebär att vattenförbrukningen blir minimal och det sker inga utsläpp till naturen.

Svinnet går ner mot noll, eftersom de nyskördade grönsakerna når konsumenterna direkt efter skörd. Svinnet minimeras också genom att Agtira använder avancerad teknologi för att optimera tillväxt, kvalitet och kontroll hos produkterna som odlas.

Agtiras odlingar är dessutom yteffektiva och tar inte värdefull jordbruksmark i anspråk.